Post Tagged with: "подходът Лидер"

Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Достатъчно познати и използвани у нас ли са публично-частните партньорства, подкрепяни от ЕС чрез Програма за развитие на селските райони? Подходът ЛИДЕР насърчава местните общности в селските райони да търсят нови начини за повишаване на своята конкурентоспособност, за оптимално оползотворяване на ресурсите и за преодоляване на различни по вид предизвикателства като застаряващото население, заниженото качество на предоставяне на услуги или […]

Read more ›