Post Tagged with: "поземлени отношения"

До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

Той ще замени остарелите, десетки пъти поправяни и разхвърляни и в други закони ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) открива до 10 август обществена консултация за написването на единен законодателен акт, свързан със земеделските земи и поземлените отношения. Целта е да бъде създадена цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на досегашните закони и нормативи, […]

Read more ›
Поземленият кодекс също изисква арендния договор да се сключва с мажоритар

Поземленият кодекс също изисква арендния договор да се сключва с мажоритар

Ще бъде създаден публичен Национален електронен регистър на земеделските земи, чрез който ще се извършват и публични търгове за отдаване под наем на ниви от Държавния поземлен фонд Проектът на Кодекса на поземлените отношения вече е одобрен от Министерството на земеделието и храните. Той бе разработен от адвокатско дружество „Георгиев, Тодорови Ко“, което на 24 август 2016 г. бе класирано […]

Read more ›