Post Tagged with: "поправка"

Обнародвана е законова поправка, която решава проблема с оборите без строителни книжа

Обнародвана е законова поправка, която решава проблема с оборите без строителни книжа

Ако оценителят на щети в животновъдно стопанство представи неприемлив за комисията към БАБХ доклад и не го промени, не му се изплаща възнаграждение, а БАБХ възлага оценката на друг оценител В днешния 71-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвана поправка в Закона за ветеринарномедицинската дейност, която решава проблема с оборите без строителни книжа. В чл. 137 се премахва изискването при регистрация […]

Read more ›
Пловдивският съд върна Куршум джамия в Карлово на мюсюлманското вероизповедание

БСП се поправя за релегиозните имоти, ДПС се гневи

Трима депутати внесоха поправка в закона за вероизповеданията, която изключва претенции за собственост към музеи, архитектурни паметници и други Депутати от БСП внесоха поправка в закона за вероизповеданията. Текстът предвижда музеи, техните филиали и отдели, галерии, камерни зали, археологически недвижими културни ценности и други паметници на културата – публична държавна и общинска собственост, да не бъдат възстановявани като собственост на […]

Read more ›