Post Tagged with: "породи"

За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

Започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ преведе 24 679 446 млн. лева по мярката, като подпомагане получиха 1 993 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2020, като плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за […]

Read more ›
Пипер "Куртовска капия"
Снимка на ИЗК

Виж кои са редките породи и сортове, и с колко ще се подпомага отглеждането им

Из Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020. Списък на застрашените от изчезване редки породи: Българско сиво говедо, 2. Искърско говедо, 3. Родопско късорого говедо, 4. Българско родопско говедо, 5. Българска Мурра (бивол), 6. Каракачанска овца, 7. Копривщенска овца, 8. Сакарска овца, 9. Котленска овца, 10. Странджанска овца, 11. Свищовска […]

Read more ›