Post Tagged with: "постановление № 187"

Помощта de minimis е утвърдена с постановление

Помощта de minimis е утвърдена с постановление

С постановление № 187, публикувано днес в „Държавен вестник“ са уредени допълнителните разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки, пчели, плодове и зеленчуци чрез минимална помощ de minimis. Правителството одобрява допълнителни разходи в размер до 28 000 000 лв. по бюджета на […]

Read more ›