Post Tagged with: "постановление"

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия (ССА). Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала […]

Read more ›
Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

Общините с одобрени проекти по ПРСР получиха 18 млн. лв. за ДДС

С постановление № 300 на правителството общините, които имат одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г., получават 18 млн. лв. за изплащане на данък добавена стойност (ДДС). Това вече е факт с обнародването на норматива в 79-ти брой на „Държавен вестник“ от 21 септември 2021 г., който влиза в сила от днес, ДФ „Земеделие“ трябва да осигури разходите за сметка на предвидените […]

Read more ›
С постановление се изменя Правилникът на ИАСРЖ

С постановление се изменя Правилникът на ИАСРЖ

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към министъра на земеделието, храните и горите. Промените целят той да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното […]

Read more ›
По-ефективна борба с градушки във Видинско след преместването на две ракетни площадки

По-ефективна борба с градушки във Видинско след преместването на две ракетни площадки

Промяна на местоположението на две ракетни площадки на ИА „Борба с градушките“ ще повиши ефекта на защитата за земеделците в област Видин. Преместването на площадките, които са в обхвата на Регионалната дирекция за градушките в град Грамада, е залегнало в проекта на изменение на Постановление №44 на правителството.  Очакваните резултати от прилагането на акта касаят от една страна Изпълнителна агенция „Борба с […]

Read more ›
Правителството отпусна 14,5 млн. лв. за борба срещу бедствия и градушки

Правителството отпусна 14,5 млн. лв. за борба срещу бедствия и градушки

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. С Постановлението се одобряват 14 498 262 лева за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни […]

Read more ›