Post Tagged with: "правилник"

Облекчава се редът за промяна на земеделските земи в неземеделски

Облекчава се редът за промяна на земеделските земи в неземеделски

Промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, обнародвани с Постановление № 207 в днешния 67-и брой на „Държавен вестник“ от 23 август 2019 г., облекчават реда, по който се променя статута на земеделските земи в неземеделски.   За територии с влезли в сила общи устройствени планове служебно се събира и прилага към документите извадка от […]

Read more ›
Правителството одобрява днес промени в Правилника на Закона за опазване на земеделските земи

Правителството одобрява днес промени в Правилника на Закона за опазване на земеделските земи

На днешното си заседание правителството ще одобри с постановление промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. Промените облекчават процедурата по промяна на статута на земеделските земи в неземеделски. Измененията касаят три члена от документа. Текстовете им ще гласят, че с цел намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна […]

Read more ›
С нов норматив статутът на земеделската земя в неземеделска ще се променя по-лесно

С нов норматив статутът на земеделската земя в неземеделска ще се променя по-лесно

С промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи статутът на нивите ще се провеня по-есно. постановлението на проекта на постановление на Министерския съвет е публикуван на сайта на земеделското министерство.  Промените са единствено в три члена на правилника, но касаят едно и също нещо. А именно: С цел намаляване на административната тежест за физическите и/или юридическите […]

Read more ›
Промени в Правилника за лова дават на държавните предприятия право да сключват договори с фирми

Промени в Правилника за лова дават на държавните предприятия право да сключват договори с фирми

В Народното събрание пък е внесен проект за изменение и допълнение на Закона за лова Почти едновременно в електронните страници на земеделското министерство и на парламента са публикувани за обсъждане два документа, свързани с лова. МЗХГ иска да промени Правилника за прилагане на Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД). Народното събрание пък предлага леко изменение на закона, което е свързано по-скоро […]

Read more ›
По-лесно ще се отдават на търг земи и трайни насаждения от държавния поземлен фонд

По-лесно ще се отдават на търг земи и трайни насаждения от държавния поземлен фонд

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. С промяната се намалява административната тежест за физическите и юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Отпада и изискването при подаване на искане за […]

Read more ›