Post Tagged with: "правителство"

Правителството одобри 3,7 млн. лв. за мерки срещу Африканската чума

Правителството одобри 3,7 млн. лв. за мерки срещу Африканската чума

С парите ще се финансират граничният контрол, дезинфекции, информационна кампания, отстрелът на глигани Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 3.7 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за неотложни мерки по предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете в България.   През лятото на 2018 г. е констатирано първото огнище на АЧС в Република България […]

Read more ›
Фиданките се продават от 5  до 15 лв.

Одобрени са промени в Закона за посевния и посадъчен материал

Въвежда се срок от минимум 10 работни дни за отстраняване на нередности по подадени заявления в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Това стана след като правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. В досегашния действащ закон в някои от разпоредбите, засягащи подаване на заявление за извършване на регистрация […]

Read more ›
С допълнителни 6 млн. лв. ще се закупят още над 8 000 ракети против градушки

С допълнителни 6 млн. лв. ще се закупят още над 8 000 ракети против градушки

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 6 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за разплащане на доставени противоградови ракети. Преди откриването на активния сезон по градозащита, Изпълнителната агенция за борба с градушките (ИАБГ) разполагаше с 4 870 ракети. Поради необходимост от обезпечаване на ракетните площадки в страната ще бъдат заявени и доставени 8 326 […]

Read more ›
Чавдар Маринов

Правителството одобри 5-ти зам.-министър на земеделието

Министерския съвет прие промени в Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, с които се увеличава броят на заместник-министрите от четирима на петима. Новият заместник-министър ще отговаря за ефективното изпълнение на държавната политика в растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество. Това ще доведе до значително засилване на партньорството с бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, […]

Read more ›
Правителството одобри стратегия за аграрна цифровизация

Правителството одобри стратегия за аграрна цифровизация

Правителството одобри Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на България, която бе публикувана за обществено обсъждане в началото на февруари т.г.  Документът е част от пакета, свързан с Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и подготовката на стратегическите планове. Основната цел е да се постигне по-добра конкурентоспособност в земеделието и увеличаване на доходите на хората в сектора. Прочети […]

Read more ›