Post Tagged with: "предварително класиране"

Класирането по мярка 9 готово, животновъдните сдружения преобладават

Класирането по мярка 9 готово, животновъдните сдружения преобладават

В 14 дневен срок недоволните могат да подадат възражения ДФ „Земеделие“ публикува предварителното класиране на проекти по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общо 38 проекта са класирани с оценки от 60 – максималната, до 10 – минималната. В класацията с най-силно присъствие са проектите на животновъдни организации и групи – […]

Read more ›
ДФЗ класира проектите по общинската мярка 7.2

ДФЗ класира проектите по общинската мярка 7.2

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор. Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по […]

Read more ›
Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2

Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2

538 фирми в предварителното класиране по преработвателната мярка 4.2 Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. 538 фирми, събрали от 100 до 0 точки, са обявени в приложения списък на интернет страницата на ДФ „Земеделие. Проектите бяха разгледани в […]

Read more ›