Post Tagged with: "предотстъпен данък"

Две години за инвестирането на предотстъпения данък

Две години за инвестирането на предотстъпения данък

Европейската комисия одобри удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък по държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” с една година. Изменението е предприето по предложение на браншови организации в сектор „Земеделие“. Предвид пандемията от COVID-19 и неблагоприятните климатични условия, земеделските стопани са в невъзможност да изпълнят задълженията си. С изменението на схемата, […]

Read more ›