Post Tagged with: "преработка"

Мидена ферма

748 хил. лв. по рибарската програма, половината от които за преработка на черна мида

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати на 4 бенефициери общо 748 310 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. От тях 374 800 лв. са преведени на бенефициер по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”. Помощта се отпуска за създаване на модерно предприятие за преработка на черна […]

Read more ›
УХТ е съорганизатор на конференция за оползотворяване на странични продукти след преработка на растения

УХТ е съорганизатор на конференция за оползотворяване на странични продукти след преработка на растения

Как може да се замени частично бялото брашно в хлебни изделия с пресовки от роза „Медицински, ароматни и ядливи растения и странични продукти при тяхната преработка (MAEP&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика“. Това е темата на Научно-приложна конференция с международно участие, организирана съвместно от Университет по Хранителни Технологии  (УХТ) -Пловдив и Българска Национална Асоциация по Етерични масла, […]

Read more ›
Дестилериите на розов цвят кандидатстват за de minimis до 20 август

Дестилериите на розов цвят кандидатстват за de minimis до 20 август

Предприятията, преработващи цвят от маслодайните сортове рози Дамасцена и Алба, могат да кандидатстват по схемата de minimis до 20 август 2021 г. Утвърденият бюджет от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ по схемата възлиза на 3 млн. лв. Размерът на помощта е 0,30 лева за килограм цвят от маслодайна роза, изкупен за преработка. Средствата ще бъдат изплатени до 20 септември. Държавната […]

Read more ›
УС на ДФ „Земеделие“ реши: Преработвателите на череши ще се стимулират с 5 ст./кг и общо с 1 млн. лв.

УС на ДФ „Земеделие“ реши: Преработвателите на череши ще се стимулират с 5 ст./кг и общо с 1 млн. лв.

Субсидията се дава, ако предприятията увеличат с 30% спрямо 2019 г. преработката на този плод Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български череши през предстоящата изкупна кампания. Финансова подкрепа ще получат преработвателните предприятия, като субсидията покрива част от разходите, свързани с изкупуването,  транспорта и преработката на […]

Read more ›
Тръгна преработвателната мярка 4.2.2 за малки стопанства

Тръгна преработвателната мярка 4.2.2 за малки стопанства

Крайният срок за кандидатстване е 23 декември От днес, 22 октомври 2019 г., стартира прием на проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Ще се подпомагат изцяло стопанства с икономически размер между 6 000 и […]

Read more ›