Post Tagged with: "прием"

От 18 юни до 20 август групи и организации на производители кандидатстват по мярка 9

От 18 юни до 20 август групи и организации на производители кандидатстват по мярка 9

Подпомагане могат да заявят и създадените през 2018 г. обединения Максималната помощ за година е 100 хил. евро Стартира приемът на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от […]

Read more ›
До 22 август е отворена горската мярка 8.3 за предотвратяване на пожари и бедствия

До 22 август е отворена горската мярка 8.3 за предотвратяване на пожари и бедствия

В Информационната система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН) стартира прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.  Тя е част от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра […]

Read more ›
Румен Порожанов в Пловдив

Порожанов: Приемът по мярка 4.2 ще започне около 20 октомври и ще продължи след Нова година

Министърът е поел ангажимент при издаване на заповедта да е ясно всичко по условията Ако заповедта се издаде в края на септември, очакваме приема по преработвателната мярка 4.2 да започне към 20 октомври и да продължи три месеца, тоест и в началото на 2018 г. Това обяви днес в Пловдив аграрният министър Румен Порожанов. Той взе участие в семинара „Европейски пари […]

Read more ›
Ферма за юници от породата Джърсей

С 57 млн. евро мярка 14 за хуманно отношение тръгва на 25 септември

Приемът по мярката за едри и дребни преживни животни с регистрирани в БАБХ животновъдни обекти ще продължи до 31 октомври ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция обявява прием на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Мярката се отваря със Заповед № 03-РД/3240 от 8 септември 2017 г. на […]

Read more ›
Лозарската програма отворена с нови условия: свидетелство за съдимост, по-дълъг контрол и др.

Лозарската програма отворена с нови условия: свидетелство за съдимост, по-дълъг контрол и др.

От днес, 9 май, започва прием на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Документи за кандидатстване се приемат до 26 май в Централно управление на ДФ „Земеделие“ в София. От тази година има нови условия пред бенефициентите, залегнали в промените на Наредба 2 […]

Read more ›