Post Tagged with: "прием"

За два месеца отварят мярка 16.4 за къси вериги и местни пазари

За два месеца отварят мярка 16.4 за къси вериги и местни пазари

Три типа разходи ще финансира мярката От днес, 13 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата помощ по процедурата […]

Read more ›
До 30 септември животновъдите могат да кандидатстват по мярка 4.1

До 30 септември животновъдите могат да кандидатстват по мярка 4.1

В края на тази седмица стартира приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 септември 2020 г. Общият бюджет на приема е 58 674 000 лв. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният […]

Read more ›
Вече могат да се подават заявления за директни плащания по новата мярка 13.3

Вече могат да се подават заявления за директни плащания по новата мярка 13.3

Земеделците от новите 60 района ще получат през 2021 г. от 14 евро/ха за площи над 100 ха до 62,50 евро/ха за 50 ха От днес стартира приемът на заявления по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (НР3). За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и […]

Read more ›
Кампания 2020 продължава с регистриране в СЕУ, по имейл или на място

Кампания 2020 продължава с регистриране в СЕУ, по имейл или на място

До момента са вписани над 21 500 заявления чрез ИСАК и СЕУ Приемът на заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания 2020 г. продължава при непрекъснат процес на обслужване на земеделските производители. Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната работят със стопаните, спазвайки мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти. Към момента са подадени общо над 21 500 […]

Read more ›
Мярка 14 се отваря и към нови животновъди без да поемат ангажимент

Мярка 14 се отваря и към нови животновъди без да поемат ангажимент

Стопаните, поели 5-годишен ангажимент през 2017 г., могат да увеличават броя на животните От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по местонахождение на животновъдния […]

Read more ›