Post Tagged with: "прием"

Поправителен прием за проекти на „Напоителни системи“ стартира по мярка 4.3

Поправителен прием за проекти на „Напоителни системи“ стартира по мярка 4.3

Стартира поправителният прием на проектни предложения по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“. Прочети още: Подготвя се повторно отваряне на мярка 4.3 за инвестиции на „Напоителни системи“ЕАД Въпреки че […]

Read more ›
Стартира прием по подмярка 4.2 с бюджет 39,1 млн. лв.

Стартира прием по подмярка 4.2 с бюджет 39,1 млн. лв.

В тримесечен срок кандидатите могат да подават проекти с максимална инвестиционна стойност от 586 740 лв. и минимална 29 337 лв. От днес, 17 май, до 17 август 2022 г. подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. е отворена за прием през ИСУН 2000. Бюджетът този път е малък – 39 116 000 лева. Изпълнението на подмярката следва да допринесе за […]

Read more ›
Кошер с електронен надзор

От утре: Пчеларите имат две седмици и 8 млн. лв. да кандидатстват по Програмата

От 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по  Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г. Приемът ще продължи до 17 януари. За 2022 г. финансовият ресурс по програмата е в размер на 8 073 092,57 лева. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на […]

Read more ›
Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Мярка 6.1 за младите фермери е отворена за прием от 25 ноември до 28 февруари 2022 г.

Земеделското министерство публикува на страницата подписана вчера заповед на министъра за откриване на процедура за прием на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Крайният срок е 28 февруари 2022 г. Бюджетът по подмярката е 12 500 000 евро, а индивидуалната помощ е в размер на 25 000 евро. Математиката показва, че шансове за безвъзмездно финансиране с посочената сума […]

Read more ›
До 25 ноември ще се открие мярка 6.1 за 500 млади фермери

До 25 ноември ще се открие мярка 6.1 за 500 млади фермери

До 25 ноември 2021 г. ще се открие приемът за проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриване на онлайн дискусия на Тематичната работна група за обсъждане проекта на насоките за кандидатстване по подмярката. Заместник-министър Събев […]

Read more ›