Post Tagged with: "прием"

Мярка 14 се отваря и към нови животновъди без да поемат ангажимент

Мярка 14 се отваря и към нови животновъди без да поемат ангажимент

Стопаните, поели 5-годишен ангажимент през 2017 г., могат да увеличават броя на животните От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА, заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по местонахождение на животновъдния […]

Read more ›
Стартираха четири мерки по рибарската програма

Стартираха четири мерки по рибарската програма

С най-голям портфейл е мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Тази седмица стартираха приеми по 4 мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020) за 958 507 лева. Днес се откриват две от процедурите – по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ и мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Чрез мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ се подпомагат инвестиции, насочени към подобряване […]

Read more ›
Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

Въпреки че подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е отворена за прием на проекти от 6 март, до момента няма кандидати, съобщава експерт от областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Службата е ангажирана да изработва безплатно проекти за земеделските производители, след като те заявят желание за това. По време на приемите по подмярка […]

Read more ›
От 22 юли животновъдите заявяват подпомагане по мярка 14 за хуманно отношение

От 22 юли животновъдите заявяват подпомагане по мярка 14 за хуманно отношение

От 22 юли до 20 август включително животновъдите могат да подадат заявления за подпомагане по мярка 14 от ПРСР за хуманно отношение.  Срокът на приема е определен с министерска заповед. Бюджетът, определен за периода на заявяване, е 20 млн. евро, но ако кандидатите го надхвърлят, той може да бъде увеличен, се посочва в заповедта. 

Read more ›
Отвориха две мерки по рибарската програма

Отвориха две мерки по рибарската програма

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. откри прием по мярка 1.2. „Здраве и безопасност“ и мярка 2.5. „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. По мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ могат да кандидатстват рибари или собственици на риболовни кораби, включително и такива, които извършват риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав. Те могат […]

Read more ›