Post Tagged with: "прием"

Винарските изби трябва да подготвят поне 20 документи при кандидатстване по новата мярка

Винарските изби трябва да подготвят поне 20 документи при кандидатстване по новата мярка

Срокът за подаване на заявления по мярката „Инвестиции в предприятия“ е от 17 до 27 юни От 17 юни (понеделник) до 27 юни 2019 г. се отваря първият прием по новата мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (НППЛВС 2019-2023 г.). Бюджетът по мярката за финансовите 2019 г. и 2020 г. […]

Read more ›
Днес започва приемът за изграждане и оборудване на малки мандри

Днес започва приемът за изграждане и оборудване на малки мандри

От днес, 18 март, започва приемът на заявления за получаване на държавна помощ за изграждане на мини мандра или закупуване на временен обект за преработка/обработка на сурово мляко с необходимото оборудване. До края на 2019 г. ще бъдат подпомогнати с 1 милион лева проекти на животновъди, а през 2020 г. бюджетът на помощта ще е 500 хил. лв. Общият бюджет по тази държавна […]

Read more ›
ДФЗ отваря за 10 дни мярката за преструктуриране и конверсия на лозя от 28 януари

ДФЗ отваря за 10 дни мярката за преструктуриране и конверсия на лозя от 28 януари

От 28 януари (понеделник) до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. По време на приема ще бъдат приемани и обработвани единствено заявления за финансиране по мярката, които са с краен срок за изпълнение на дейностите през […]

Read more ›
Лозаро-винарската програма се отваря на 28 януари с нови условия и мерки

Лозаро-винарската програма се отваря на 28 януари с нови условия и мерки

През следващия 5-годишен период ще има мярка за застраховане и мярка за инвестиции във винарски предприятия Няма да бъдат финансирани за конверсия и презасаждане на лозя подпомогнатите в последните 10 години земеделци От 28 януари до 8 февруари 2019 г. се отваря първият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на […]

Read more ›
От 3 до 21 септември ще се заявява помощта за горивата

От 3 до 21 септември ще се заявява помощта за горивата

На 3 септември 2018 г. стартира приемът на заявления за подпомагане по отношение на гориво, закупено през 2017 година. Приемът ще продължи до 21 септември 2018 г. Земеделските стопани следва да подадат заявления в общинските служби „Земеделие”, заедно с копия от и опис на фактурите за закупено гориво. Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските стопани, регистрирани по реда на […]

Read more ›