Post Tagged with: "програма LIFE"

Обучение за кандидатстване по програма LIFE на 13 юни в Пловдив

Обучение за кандидатстване по програма LIFE на 13 юни в Пловдив

Обучение за попълване на формулярите на проектни предложения по програма LIFE, както и подготовка в електронната им платформа ще се проведе на 13 юни 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. То ще започне от 10.30 ч. в Информационния център на РИОСВ – Пловдив на бул. „Марица“ 122, ет. 2. Това е третият семинар за запознаване на кандидатите с възможностите, които […]

Read more ›
75 на сто от бюджета на програмата LIFE са за околна среда, 25% – за действия по климата

75 на сто от бюджета на програмата LIFE са за околна среда, 25% – за действия по климата

Представители на общинските администрации в Пловдив, Асеновград, Калояново, Басейнова дирекция, РИОСВ – Стара Загора, ФПС „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, УМБАЛ „Св. Георги“ и агенция „Про Уей“ се запознаха с новите акценти и възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE. За нея се приемат предложения, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност […]

Read more ›
Каца или ще полети?

Как се кандидатства по програмата LIFE, чиито бюджет е 1.8 млрд. евро

Обучение за кандидатстване по проекти по Програма LIFE на Европейската комисия ще се проведе на 16 май 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. Това е втори семинар за запознаване с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда. Поводът е публикуването на сайта на Европейската комисия на новия формат покани за подаване на […]

Read more ›
Покана за проектни предложения по програма LIFE се очаква през месец май

Покана за проектни предложения по програма LIFE се очаква през месец май

С над 610 млн. евро ще се финансират предложения за опазване на природата и биоразнообразието Възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE бе темата на срещата в РИОСВ Пловдив, в която взеха участие представители на общинските администрации в Пловдив, Раковски и Марица, СНЦ „Зелени Балкани“, ПЗС „Биосфера“ и УМБАЛ „Св. Георги“. Програмата финансира проекти, свързани със защита и […]

Read more ›