Post Tagged with: "продукти"

Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Нова Наредба №8 определя как БАБХ ще контролира растителната защита на фермерите

Ще се проследяват дневници, фактури за закупуване на продукти за растителна защита, договори за обезвреждане на опасни отпадъци, протокол за самоконтрола за пестицидни остатъци. Ще се взимат за изследване и и проби от растенията Не по-малко от 1 % от регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. ще подлежат на контрол от страна на БАБХ за спазване на изискванията на […]

Read more ›
Влиза в сила Наредба 5 за реда, по който се одобряват продуктите за растителна защита

Влиза в сила Наредба 5 за реда, по който се одобряват продуктите за растителна защита

За професионалните продукти срокът на разрешаване е 4 месеца, ако идват от държава членка на ЕС, за подновяване е 3 месеца. За продукти с нисък риск такси не се заплащат Днес, 23 февруари, е обнародвана и влиза в сила Наредба 5 за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ). Тя урежда реда, по който се разрешава […]

Read more ›
Емил Пелтеков

Емил Пелтеков: С продуктите на ЕКОДАРПОЛ възстановяваме хранителната пирамида в почвата

Зърнопроизводителят от Пловдив, Емил Пелтеков, е популярен сред колегите си с прецизността на решенията, които взима, управлявайки стопанството си в община Съединение. От 5 години частично и от две – върху всички площи, той прилага No-till технология при отглеждане на житни, маслодайни и бобови култури. Целта му е лека-полека да възстанови почвеното плодородие, като върне многообразието на микроорганизми. Част от […]

Read more ›
Компаниите за растителнозащитни продукти активно разработват нови, незабранени активни вещества

Компаниите за растителнозащитни продукти активно разработват нови, незабранени активни вещества

Европейският парламент настоява за пълна програма против пестицидното замърсяване на природата Големите компании за производство на продукти за растителна защита активно разработват нови активни вещества, след като вече има забрани за ползване на някои пестициди, познати от години. Преди по-малко от месец на семинара на зърнопроизводителите в Пловдив това бе потвърдено от няколко големи фирми, които произвеждат и предлагат растителнозащитни […]

Read more ›
странджанският манов мед вече е вписан в Европейския регистър на Защитените наименования за произход

По нова наредба ще се регистрират защитени земеделски продукти и производители им

Проект на нова наредба определя правилата, по които ще се отправят искания към ЕК за регистриране на  със защитени географски означения и традиционно специфичен характер. Новият норматив ще отмени досегашната Наредба № 16 от 2007 г. заради промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз от 2018 г. Според тези изменения базата данни на […]

Read more ›