Post Tagged with: "проекти"

61 проекта за селскостопанска техника по мярка 4.1.2 отпаднаха

61 проекта за селскостопанска техника по мярка 4.1.2 отпаднаха

Отхвърлените могат да подадат възражения до седмица, след като получат уведомителни писма. Напред продължават 179 предложения Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 258 проектни предложения по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., отворена през 2020 г. От […]

Read more ›
523 проекта са подадени през третия прием по преработвателната подмярка 4.2

523 проекта са подадени през третия прием по преработвателната подмярка 4.2

Заявената стойност на субсидията е 654 млн. лв. при бюджет от 426 млн. лв. Приключи третият прием на проекти за настоящия програмен период по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подадени са 523 проекта със заявена стойност на субсидията от близо 654 млн. лв. (653 656 994 лв.). Инвестиционните […]

Read more ›
ДФЗ ще провежда срещи с бенефициери по ПРСР, за да ги информира за проектите им

ДФЗ ще провежда срещи с бенефициери по ПРСР, за да ги информира за проектите им

Първата среща бе с изпълнители на одобрени проекти по иновативната подмярка 16.1 В Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) се проведе информационна среща с бенефициери, които изпълняват сключени договори от първия прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. […]

Read more ›
554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

554 проекти на животновъди по мярка 4.1 са одобрени за финансиране

Отпаднали са 91 предложения Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 554 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез ИСУН прием 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 целеви прием за […]

Read more ›
ДФЗ плаща над 9 млн. лв. по 7 общински проекта и на още 13 бенефициери по ПРСР

ДФЗ плаща над 9 млн. лв. по 7 общински проекта и на още 13 бенефициери по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 9,4 млн. лв. (9 364 201 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.) за периода от  20.01.2022 г. до 26.01.2022 г. Подпомагане получават 20 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва: –      по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са […]

Read more ›