Post Tagged with: "проекти"

ДФЗ одобри 1464 проекта по мярка 6.3 от 2019 г.

ДФЗ одобри 1464 проекта по мярка 6.3 от 2019 г.

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  Те са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН през 2019 г. Проектните предложения са с общ размер на субсидията от 42 949 368 лв., при наличен бюджет по подмярката […]

Read more ›
31 проекти по мярка 4.2 от приема през 2018 г. имат шанс за финансиране

31 проекти по мярка 4.2 от приема през 2018 г. имат шанс за финансиране

Проектите са събрали от 70 до 74 точки ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта от втория прием  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.  Те са подадени в началото на 2018 г. от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предложения са […]

Read more ›
Аграрният университет участва в 2 оперативни групи по мярка 16.1 и кандидатства с още 2

Аграрният университет участва в 2 оперативни групи по мярка 16.1 и кандидатства с още 2

Аграрният университет в Пловдив участва успешно в две оперативни групи, чиито проекти са одобрени при първия прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, съобщи ректорът проф. Христина Янчева. Фонд „Земеделие“ вече е подписал договорите по двата проекта. Единият проект е свързан с изграждане на иновация в оранжерия. Групата се казва „Наука, […]

Read more ›
Проф. Владислав Попов

Аграрният университет ще стои модерна лаборатория за изследване на растителното здраве

На международен семинар на тема иновации в агро-хранителните системи АУ представи участието си в национални и европейски програми Аграрният университет в Пловдив бе виртуален домакин на международен семинар за изследвания и иновации в агро-хранителните системи с над 500 участника от ООН, ФАО, Европейската комисия, учени и политици от държави в ЕС, Балканите, Китай, Индия и много други страни. От българска […]

Read more ›
ДФЗ оцени близо 2000 проекта по мярка 6.3 – 261 не преминават

ДФЗ оцени близо 2000 проекта по мярка 6.3 – 261 не преминават

1635 продължават, за отхвърлените има едноседмичен срок за възражения Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 919 проекта от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. 1 635 проекта преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. […]

Read more ›