Post Tagged with: "проекти"

Допълнителни 212 проекта по мярка 6.1 – млади фермери, ще получат финансиране

Допълнителни 212 проекта по мярка 6.1 – млади фермери, ще получат финансиране

Тяхната оценка е до 35 точки ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на нови 212 проекта, подадени чрез ИСУН при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. За приема първоначално бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Бюджетът стигна за договарянето на 880 проекта. Припомняме, […]

Read more ›
20 проекта по мярка 16.1 за оперативни групи за иновации са аут

20 проекта по мярка 16.1 за оперативни групи за иновации са аут

МЗХГ публикува списък с 20 отхвърлени проекти по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в раките на ЕПИ /Европейско партньорство за иновации/“. Мярката бе отворена на 17 октомври 2019 г. с бюджет от малко над 39 млн. лв. за три месеца, впоследствие срокът на прием бе удължен с още един месец. Проект за интелигентно овощарство, който включва […]

Read more ›
ДФЗ: 139 са одобрени по мярка 4.1.2., 94 са аут. Над 20 млн. лв. остават неусвоени

ДФЗ: 139 са одобрени по мярка 4.1.2., 94 са аут. Над 20 млн. лв. остават неусвоени

При бюджет от над 24 млн. евро, проектите, които продължават, ще бъдат финансирани с 3,7 млн. лв. ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. Припомняме, […]

Read more ›
Напоителен канал край град Съединение

„Напоителни системи“ ще възстановява поливната система с 26 проекта, водните сдружения с 6

Приемът по мярка 4.3 приключи. Бюджетът е надхвърлен с малко над 28 млн. лв. Приключи приемът на заявления по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя се прилага за първи път в обхвата на Програмата. Целта е да се […]

Read more ›
121 проекта по неземеделската мярка 6.4.1. са одобрени за финансиране

121 проекта по неземеделската мярка 6.4.1. са одобрени за финансиране

ДФ „Земеделие“ одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от над 34 млн. лв. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. Разпределеният бюджет по процедурата […]

Read more ›