Post Tagged with: "проекти"

Снимка на МЗХГ

Лозана Василева: Имаме 49 договора с общини за ВиК проекти с бюджет от 127 млн. евро

127 милиона евро са заделените средства за водоснабдяване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това съобщи земеделският зам.-министър Лозана Василева пред 8-та национална конференция, организирана от Българска асоциация по водите и Камарата на строителите в България. Тези средства дават възможност на общините […]

Read more ›
Рекордно усвояване на средства през 2018 г. по лозарската програма

Рекордно усвояване на средства през 2018 г. по лозарската програма

Платени са 75 проекта за засаждане на нови винени сортове лозя, 74 за капково напояване, 14 за противоерозионни съоръжения Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 година завърши с рекордна стойност на изплатените средства за изминалите четири години. Процентът на реализация за финансовата 2018 г. е 91,38% с изплатени 46 335 143 лева по обработени […]

Read more ›
Приетите 153 общински проекта по мярка 7.2 искат по-малко пари отколкото е бюджетът

Приетите 153 общински проекта по мярка 7.2 искат по-малко пари отколкото е бюджетът

На 9 юли приключи приемът на заявления за подпомагане за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Подадени са 153 общински проекта на обща стойност 174, 157 млн. лева. Бюджетът по този прием на […]

Read more ›
Област Пловдив с най-много проекти по преработвателната мярка 4.2 – 81

Област Пловдив с най-много проекти по преработвателната мярка 4.2 – 81

Фирмите от областта са заявили субсидия с общ размер от 121 745 540,34 лв. при среден за страната 29.5 млн. лева Област Пловдив е с най-голям брой проекти, подадени по преработвателната мярка 4.2 при предишния прием от настоящия програмен период, се вижда от анализа на най-често допусканите грешки при кандидатстване, подготвен от ДФ „Земеделие“. Фирмите от областта са подали общо 81 проекта […]

Read more ›
86 проекта одобрени за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

86 проекта одобрени за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Лозарите ще получат помощ в общ размер от близо 31 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ одобри 86 проекта, с които лозарите са кандидатствали за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. Одобрените проекти са за финансова 2018 година. Класирани са всички одобрени заявления, за които е предвидено […]

Read more ›