Post Tagged with: "проектозакон"

Земеделската комисия приема на първо четене проектозакона за Селскостопанска академия

Земеделската комисия приема на първо четене проектозакона за Селскостопанска академия

Проектозаконът за Селскостопанска академия (ССА) ще бъде единствената точка в заседанието на парламентарната комисия за земеделие и храни утре, 31 януари. След като документът бе публикуван за обществено обсъждане на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите в края на октомври 2017 г., на 17 януари т.г. той бе одобрен и от правителството. Основната промяна в статута на […]

Read more ›
Проф. д-р Васил Николов
Снимка на Агро Пловдив

Проф. В. Николов: Ако промяната на закона за академията не увеличава заплащането, няма защо да я правим

Беше грешка представители на БАН и на вузовете да участват в нашия Управителен съвет. Ние участваме ли в техните? На 29 ноември бе публикуван за обществено обсъждане Проектозаконът за изменение на Закона за Селскостопанска академия. За отговори на въпросите какви промени носят текстовете в него и защо те бяха наложителни потърсихме председателя на академията проф. Васил Николов. Проф. д-р Васил […]

Read more ›
Новият проектозакон за земите създава проблем за сключените вече договори за наем

Новият проектозакон за земите създава проблем за сключените вече договори за наем

Наемателите на земеделска земя, които имат вече сключени договори за ползването й, ще трябва да получат съгласието на съсобственици, притежаващи над 50% от наетите ниви, ако искат вписаните договори да не бъдат заличени от регистрите. За целта ще разполагат с един месец след влизане в сила на закона. Това е залегнало във втория вариант на новия проект на закона за […]

Read more ›
Нов закон: Държавата и общините ще предоставят земи за засаждане на лозя за 35 г.

Нов закон: Държавата и общините ще предоставят земи за засаждане на лозя за 35 г.

Проектозаконът за виното и спиртните напитки предвижда създаването на организации, които ще участват във взимането на важни решения за сектора Предвидена е нова санкция, която се прилага при неоползотворяване в срок на получени права за засаждане и презасаждане „За стимулиране развитието на лозарството по предложение на регионалната лозаро-винарска камара министърът на земеделието и храните – за земите от държавния поземлен фонд, […]

Read more ›
Проектозаконът за Селскостопанска академия мина през МС

Проектозаконът за Селскостопанска академия мина през МС

Новите текстове ще осигурят финансова независимост, увеличени приходи, по-добра връзка с аграрния бизнес Проектозаконът за Селскостопанска академия (ССА) бе одобрен от Министерския съвет (МС) и отива за окончателно гласуване и приемане от парламента. Чрез новия закон ще се постигне по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти. Съгласно измененията представители на браншови организации ще участват в Управителния съвет на ССА, […]

Read more ›