Post Tagged with: "проектонаредба"

Рискът от опрашване въвежда отстояния при производството на посевен материал от сорго

Рискът от опрашване въвежда отстояния при производството на посевен материал от сорго

Заради риска от кръстосано опрашване се въвеждат отстояния при някои житни култури, от които се произвежда посевен материал. Това е основната промяна в Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз. Проектонаредбата е публикувана на страницата на МЗХГ. През 2018 г. е приета Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1027 на […]

Read more ›
Людмил Работов

Л. Работов: Настроени сме за национален протест, но УС на НАЗ ще реши

Вместо да ни разтоварят административно, както обещаха, с проектонаредбата за горивата ще се случи обратното, казва огорчен председателят на Пловдивския съюз на зърнопроизводителите Людмил Работов Проектът на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности с нефт и нефтени продукти, отново и за втори път тази година постави на дневен ред темата „протест“ сред […]

Read more ›
Снимката е илюстративна

Прецедент: Две фирми променят проектонаредбата за канабиса

Дружествата правят 5 предложения за изменения на норматива, а МЗХГ както никога отговаря „Приема се“ Две фирми са направили абсолютно идентични предложения в рамките на срока за обществено обсъждане за промени в проектонаредбата за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис). Интересно е, че от страна на земеделското министерство е последвало пълно съгласие със забележките […]

Read more ›
МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

 Ще бъдат допустими предварителните разходи за подготовка на проекта, направени преди подаването на заявлението за подпомагане Пет организации и физически лица са предложили промени в проектонаредбата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по време на срока за обществено обсъждане. Повечето от тях са отхвърлени, с някои обаче Министерството на земеделието, храните и горите се е […]

Read more ›
Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

Поне веднъж на шест месеца Разплащателна агенция ще публикува данни за одобрените кандидати и проекти, мястото на изпълнение, доставчиците по проектите Нови приоритети са заложени в критериите за оценка на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това е едно от основните изменения на Наредба 20/2015 г. за прилагане на мярка 4.2, които са заложени в окончателния […]

Read more ›