Post Tagged with: "проект"

Рестарт на чл. 23 от Наредба 3 за обвързаното подпомагане за овце и кози

Рестарт на чл. 23 от Наредба 3 за обвързаното подпомагане за овце и кози

В текста не е променена нито буква, нито запетайка, но този път е спазена правната процедура Без да е променена и буква в чл. 23 на Наредба 3 от 2015 г., която касае обвързаното подпомагане за овце и кози-майки под селекция, Министерството на земеделието, храните и горите предлага в проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба 3 същите текстове на […]

Read more ›
Жътва на ръж по проекта "Хляб на мира" край с. Драгомир, Пловдивско
Архивна снимка от 2014 г. на Агро Пловдив

Жътва на ръж по проекта „Хляб на мира“ до Генерал Тошево

На 2 юли (понеделник) в 10:30 ч. от Националната асоциация на зърнопроизводителите церемониално ще зажънат ръж по международния проект „Хляб на мира“. Тази година ангажимент към инициативата, започнала по повод 25-годишнината от падането на Берлинската стена, са поели производителите от асоциацията в Генерал Тошево. Ожънатата ръж ще бъде изпратена и използвана за приготвянето на тазгодишния „хляб на мира” на международната конференция „Мир […]

Read more ›
Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните поставя ново изискване към производителите на имитиращи млечни продукти. Основната промяна на норматива е в чл. 19, който вече ще е със следния текст: „Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, […]

Read more ›
Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

Днес, 19 април, в хотел в с. Труд, ще бъде представен проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски и тревно местообитания в Централна България”. Ще бъде представен и новият сайт www.invasiveplants.eu „Всички заинтересовани могат да участват и в оценка на разпространение и въздействие на инвазивни чужди видове растения, […]

Read more ›
В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

Три месеца след обнародване на норматива директорът на ДФ „Земеделие“ ще издаде заповед за индикаторите В Проектонаредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане липсват … самите условия. Това е видно от публикувания за обсъждане проект (виж ТУК или по-долу в публикацията). От текстовете става ясно, че условията или индикаторите, по които служителите ще […]

Read more ›