Post Tagged with: "проект"

Риболовът в Черно море – само с билет и само до 5 кг/ден

Риболовът в Черно море – само с билет и само до 5 кг/ден

Риболовните кораби трябва да се оборудват със системи за автоматично разпознаване, е записано в проекта за промени в Закона за рибарство и аквакултури Серкме, цапало, рачило и герим влизат в списъка на забранените уреди Забранява се производството на аквакултури в завирените участъци на ВЕЦ Ясно разграничаване между рибовъдните стопанства, в които реално се произвеждат аквакултури с цел продажба клиенти и […]

Read more ›
Данъчни промени: Срокът за инвестиране на предотстъпения данък за земеделски фирми за 2019/2020 г. да е 2 г.

Данъчни промени: Срокът за инвестиране на предотстъпения данък за земеделски фирми за 2019/2020 г. да е 2 г.

Декларирането и внасянето на данък от земеделски производители – физически лица, се удължава до 30 юни Правителството прие днес проект на редица данъчни изменения, описани в преходните и заключителни разпоредби на проекта за изменение и допълнение на Закона за ДДС. В Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се предлага данъчното облекчение за 2019-а и 2020 г. , представляващо държавна помощ за земеделски […]

Read more ›
С промени в Закона за подпомагане МЗХГ ще използва и други източници, за да установи състоянието на площите

С промени в Закона за подпомагане МЗХГ ще използва и други източници, за да установи състоянието на площите

До края на 2023 г. се удължава държавната помощ за намаляване на акциза върху горивата В 55-та поправка на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), публикувана за обществено обсъждане на страницата на земеделското министерство, се предлага интегриране на данни от различни информационни системи. С това се цели да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово […]

Read more ›
Браншови организации ще могат да участват в разработката на Стратегическия план към … Коледа

Браншови организации ще могат да участват в разработката на Стратегическия план към … Коледа

Проектът за промени в Постановление 142 налага процедура от 39 работни дни за официалното вписване на браншовици в тематичната работна група Проект на изменение и допълнение на Постановление 142/2019 г., публикуван на страницата на МЗХГ, отваря възможност за участието на по-широк кръг браншови организации в тематичната група за разработване на Стратегическия план – генералният документ за развитието на селското стопанство […]

Read more ›
Промени в Закона за лова намаляват размера на гаранцията за ползване на дивечовъден участък от 3 на 1 година

Промени в Закона за лова намаляват размера на гаранцията за ползване на дивечовъден участък от 3 на 1 година

Размерът на гаранцията за лица, които стопанисват и ползват дивеча в отдадения чрез конкурс дивечовъден участък, се намалява от 3 на 1 година. Това е записано в проекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, който е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. За да се намали размерът на гаранцията, стопанисващото за 15 […]

Read more ›