Post Tagged with: "проект"

Проект за социално фермерство събра партньори от 5 държави в Пловдив

Проект за социално фермерство събра партньори от 5 държави в Пловдив

На 22 ноември 2018 година СНЦ „Заедно за личностно развитие“ посрещна 8 партньора от 5 държави (България, Белгия, Италия, Македония и Испания) в гр. Пловдив за работна среща по проект FASST (Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale), съфинансиран по Програма на Европейската Комисия „Еразъм +“. Tретата международна среща се проведе в Аграрен университет – Пловдив и бе официално открита […]

Read more ›
Угарите и конопът влизат в анкетната карта при регистрация по Наредба 3

Угарите и конопът влизат в анкетната карта при регистрация по Наредба 3

Отпада изискването към фермерите да посочват стопанските си намерения за следващата година Аграрното министерство променя Наредба №3 от 1999 г. за Регистъра на земеделските производители. Проектът за изменение и допълнение е публикуван на страницата на МЗХГ за обществено обсъждане до 30 декември.  Нормативните промени ще дадат възможност на земеделските стопани за съкратено разпечатване на Таблица 1 от Анкетния формуляр за […]

Read more ›
Рестарт на чл. 23 от Наредба 3 за обвързаното подпомагане за овце и кози

Рестарт на чл. 23 от Наредба 3 за обвързаното подпомагане за овце и кози

В текста не е променена нито буква, нито запетайка, но този път е спазена правната процедура Без да е променена и буква в чл. 23 на Наредба 3 от 2015 г., която касае обвързаното подпомагане за овце и кози-майки под селекция, Министерството на земеделието, храните и горите предлага в проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба 3 същите текстове на […]

Read more ›
Жътва на ръж по проекта "Хляб на мира" край с. Драгомир, Пловдивско
Архивна снимка от 2014 г. на Агро Пловдив

Жътва на ръж по проекта „Хляб на мира“ до Генерал Тошево

На 2 юли (понеделник) в 10:30 ч. от Националната асоциация на зърнопроизводителите церемониално ще зажънат ръж по международния проект „Хляб на мира“. Тази година ангажимент към инициативата, започнала по повод 25-годишнината от падането на Берлинската стена, са поели производителите от асоциацията в Генерал Тошево. Ожънатата ръж ще бъде изпратена и използвана за приготвянето на тазгодишния „хляб на мира” на международната конференция „Мир […]

Read more ›
Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните поставя ново изискване към производителите на имитиращи млечни продукти. Основната промяна на норматива е в чл. 19, който вече ще е със следния текст: „Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, […]

Read more ›