Post Tagged with: "проект"

Промените в Закона за пчеларство – в пленарна зала

Промените в Закона за пчеларство – в пленарна зала

Промените в Закона за пчеларство са включени в седмичната програма на Народното събрание за първо гласуване в пленарна зала. Едно от най-съществените изменения в законопроекта е отпадане на задължението пчеларите да регистрират стопанствата си в общината, в която се намира обектът. Според досегашните изисквания в Закона за пчеларство те трябваше да обявят пред общинските власти пчелините си до 15 дни […]

Read more ›
Снижават критериите за обща ушна марка за свине за клане

Снижават критериите за обща ушна марка за свине за клане

В проект за изменение и допълнение на Наредба 61/2006 г. за идентификация на животни, за които няма регламентирани изисквания от ЕС, една от най-важните поправки е свързана с отглеждането на свине за клане. Проектът е публикуван на страницата на земеделското министерство. Досега наредбата предвиждаше свинете за клане от животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 ЗВД, в които се отглеждат […]

Read more ›
С нова наредба качеството на сурово овче, козе и биволско мляко също ще се следи в лаборатории

С нова наредба качеството на сурово овче, козе и биволско мляко също ще се следи в лаборатории

Ако животновъдите не изпълнят предписанията, в случай, че качеството на млякото не отговаря на изискванията, те няма да могат да го продават Проект на Наредба включва към контрола за качество на суровото мляко фермите с биволи, овце и кози. Досега единствено суровото краве мляко се оценяваше в лаборатории и това бе залегнало в Наредба 2 от 2017 г. Когато тази […]

Read more ›
Заради нормативни празнини при областните земеделски дирекции залежават 5 000 тона конфискуван тютюн

Заради нормативни празнини при областните земеделски дирекции залежават 5 000 тона конфискуван тютюн

Заради действащите нормативи, властта няма решение какво да прави с 5 000 тона конфискуван в полза на държавата тютюн. Количествата са на временно съхранение в областните земеделски дирекции, които нито могат да го унищожат, нито да го обявят за продан. По тази причина и за да се открие правна възможност, се променя с постановление Правилникът на Закона за тютюна и […]

Read more ›
БАБХ ще проверява годишно 1% от фермерите за употребата на пестициди и наличието им в продукцията

БАБХ ще проверява годишно 1% от фермерите за употребата на пестициди и наличието им в продукцията

Планово и внезапно БАБХ ще инспектира субекти във веригата от търговията до ползването на пестициди, включително и консултантите за интегрирана растителна защита Планово и внезапно служители на БАБХ ще проверяват субектите от веригата на продукти за растителна защита (ПРЗ), която включва търговия, преопаковане на ПРЗ, съхранение, употреба и предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги. Това е записано в Проект на нова Наредба […]

Read more ›