Post Tagged with: "проект"

Националната преходна помощ вероятно ще остане и през 2021 г.!

Националната преходна помощ вероятно ще остане и през 2021 г.!

Европейският парламент ще разгледа Регламента за преходните правила, който може да включи и 2022 г., през май и юни тази година На заседанието си днес Специалният комитет по селско стопанство  одобри позицията си и връчи мандат на Председателството за стартиране и водене на преговори с Европейския парламент по проекта на Регламент за преходните правила за ОСП. България постигна успех в преговорите […]

Read more ›
2020 г. ще е нулева за подпомагане на стопанства в преход към биологични

2020 г. ще е нулева за подпомагане на стопанства в преход към биологични

Според промени в Наредба 4, не могат да се заявяват за подпомагане постоянно затревени площи, ако бенефициентът не отглежда биологично сертифицирани животни Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ предвижда 2020 г. да е с нулево подпомагане за площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход. Проектът е […]

Read more ›
Земеделците са длъжни да съобщават за третиране с пестициди чрез сайта на БАБХ

Земеделците са длъжни да съобщават за третиране с пестициди чрез сайта на БАБХ

За защита на пчелите растителната защита трябва да се извършва по тъмно, като се предупреди за третирането минимум 3 дни и максимум 15 дни по-рано Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще създаде електронна платформа, за да може земеделците и другите лица, които извършват растителнозащитни дейности или имат намерение да проведат дезинфекция или дезинсекция, да предупредят навреме пчеларите. Те […]

Read more ›
Суперзаконът за агрохранителната верига влиза в парламента

Суперзаконът за агрохранителната верига влиза в парламента

Той обединява текстове от 10 закона и може да се сравни с поземления закон, чиито приемане се отлага от 2-3 години Днес правителството прие проект на нов Закон за управление на агрохранителната верига. Очаква се той да бъде входиран в парламента в следващите дни. Супер законът може да се оприличи с проекта на поземления закон, който вече три години не може […]

Read more ›
Проектът на Ветеринарния закон влезе в парламента със супер глоби

Проектът на Ветеринарния закон влезе в парламента със супер глоби

При нерегистрирани животни в личен двор собственикът се санкционира с 300 до 1000 лв. Стопаните ще получават обезщетения само за животни, умрели след дата на съмнение за заболяването Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са входирани в Народното събрание от правителството. В него са залегнали реда, по който ще се регистрират личните стопанства, завишените отговорности на кметовете, задължителните договори с ветеринарен […]

Read more ›