Post Tagged with: "проект"

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните поставя ново изискване към производителите на имитиращи млечни продукти. Основната промяна на норматива е в чл. 19, който вече ще е със следния текст: „Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, […]

Read more ›
Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

Днес, 19 април, в хотел в с. Труд, ще бъде представен проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски и тревно местообитания в Централна България”. Ще бъде представен и новият сайт www.invasiveplants.eu „Всички заинтересовани могат да участват и в оценка на разпространение и въздействие на инвазивни чужди видове растения, […]

Read more ›
В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

Три месеца след обнародване на норматива директорът на ДФ „Земеделие“ ще издаде заповед за индикаторите В Проектонаредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане липсват … самите условия. Това е видно от публикувания за обсъждане проект (виж ТУК или по-долу в публикацията). От текстовете става ясно, че условията или индикаторите, по които служителите ще […]

Read more ›
Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

Променят наредбата за поддържането на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) внася някои промени в нормите на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Новият документ въвежда […]

Read more ›
Проект на наредба за изкуствено създадени условия за субсидиране ужаси фермери

Проект на наредба за изкуствено създадени условия за субсидиране ужаси фермери

Проект на Наредба за  условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони изправи косите на стотици, а може би и хиляди фермери. Проектът още е в сурово състояние и вероятно ще претърпи значителни редакции. Първото обсъждане на документа се състоя […]

Read more ›