Post Tagged with: "проект"

Степно-храстовите и агроекосистемите у нас са богати на растения и животни, установи първото картиране

Степно-храстовите и агроекосистемите у нас са богати на растения и животни, установи първото картиране

Степно-храстовите и агроекосистемите у нас са богати на растения и животни, установи първото изследване и картиране, извършено на територията на страната. Резултатите бяха представени наскоро на заключителната конференция по проекта, изпълнен от екип в състав катедра „Екология и опазване на природната среда“ при СУ „Св. Климент Охридски“, консултантска фирма „Аберон“ ООД и картографите „Картгео“ ООД. Проектът „Картиране и оценка на […]

Read more ›
Д-р Цанко Гечев

По проекта PlantaSYST ще бъдат привлечени в Пловдив 50 от най-добрите в света специалисти в биотехнологиите

ЕК финансира създаването на Център по растителна системна биология и биотехнология с 15 млн. евро, с толкова трябва да участва и България Пловдив ще стане известен в световните научни среди в сферата на биологията и биотехнологиите след като се разгърне изпълнението на проекта PlantaSYST. При реализирането му тук ще бъде изграден Център по растителна системна биология и биотехнология. PlantaSYST е […]

Read more ›
Лозари-бенефициенти от 10 години повече няма да се финансират от Националната лозарска програма

Лозари-бенефициенти от 10 години повече няма да се финансират от Националната лозарска програма

Стопаните, които са получили помощ, трябва да могат да покажат, че вложените средства се използват по предназначение до края на петата календарна година след окончателно изплащане на субсидиите По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които кандидатът за подпомагане е получил финансиране от ЕС през последните 10 финансови години, вече няма да може да участва в Национална програма за подпомагане на […]

Read more ›
Вкарват в наредбата за хуманно отношение пуйки, гъски, щрауси, норки

Вкарват в наредбата за хуманно отношение пуйки, гъски, щрауси, норки

Промяна в Наредба 16 от 2006 г., която касае правилата за хуманно отношение към животните, увеличава видовете животни, за които може да се прилагат изискванията. Досега в приложението към старата наредба бяха изброени Едри преживни (с изключение на телета), Дребни преживни, Еднокопитни, Кокошки (с изключение на кокошки носачки), Бройлери. В проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, […]

Read more ›
Проектонаредба: Какви са табелите, които подвижните и биологичните пчелари трябва да поставят

Проектонаредба: Какви са табелите, които подвижните и биологичните пчелари трябва да поставят

За пореден път Министерството на земеделието и храните публикува проект за допълнение на Наредба 10 от 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. Измененията касаят пчеларите, които участват за подпомагане по мерки „Агроекология и климат” (мярка 10) и „Биологично земеделие” (мярка 11) от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г. и „Агроекологични плащания“ от […]

Read more ›