Post Tagged with: "проект"

От юли 2019 г. кравите ще са с електронен цилиндър в стомаха

От юли 2019 г. кравите ще са с електронен цилиндър в стомаха

Всяко пчелно семейство трябва да има идентификационна табела според промените в Наредба 6 от 2013 г. Пчелните семейства задължително ще са с идентификационни табели, а възможностите за идентификация на едър и дребен преживен добитък, свине и други се увеличават. Това е заложено в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална […]

Read more ›
Публикуван е проект на процедура за преработвателната мярка 4.2

Публикуван е проект на процедура за преработвателната мярка 4.2

Проект на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ вече е обявена на сайта на земеделското министерство, както и на сайта на ДФ „Земеделие“. Бюджетът при втория прием по мярката е 100 млн. евро. Проектните предложения ще се подават изцяло електронно чрез попълване на уеб базиран формуляр и подаване на придружителните докученти […]

Read more ›
Нова наредба за одобряване на земеделска и горска техника отменя 15 предишни

Нова наредба за одобряване на земеделска и горска техника отменя 15 предишни

Министърът на земеделието издава или отказва ЕС сертификат за типа превозно средство Издаването или отказа за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа земеделска и горска техника ще се извършва от министърът на земеделието, храните и горите. Това е залегнало в чл. 4 на проекта на Наредба за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, […]

Read more ›
Спира се практиката за създаване на групи и организации на производители между роднини

Спира се практиката за създаване на групи и организации на производители между роднини

  Намаляват възможността за директни продажби от до 80% от собствената продукция на до 25 на сто Нова наредба спира практиката да се създават групи и организации от свързани по роднинска и друга линия производители, или чрез изкуствено разделяне на стопанството. Това е едно от измененията на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за […]

Read more ›
Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

  Ако проектът е за оборудване, кандидатите трябва да докажат правно основание за ползваната сграда за 6 години напред Два нови приоритета (критерии при оценяване) ще има при кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова […]

Read more ›