Post Tagged with: "проект"

В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

Три месеца след обнародване на норматива директорът на ДФ „Земеделие“ ще издаде заповед за индикаторите В Проектонаредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане липсват … самите условия. Това е видно от публикувания за обсъждане проект (виж ТУК или по-долу в публикацията). От текстовете става ясно, че условията или индикаторите, по които служителите ще […]

Read more ›
Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

Временно затревени площи, заявявани 4 г. като обработваеми, ще се считат за ниви

Променят наредбата за поддържането на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) внася някои промени в нормите на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). Новият документ въвежда […]

Read more ›
Проект на наредба за изкуствено създадени условия за субсидиране ужаси фермери

Проект на наредба за изкуствено създадени условия за субсидиране ужаси фермери

Проект на Наредба за  условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони изправи косите на стотици, а може би и хиляди фермери. Проектът още е в сурово състояние и вероятно ще претърпи значителни редакции. Първото обсъждане на документа се състоя […]

Read more ›
Падат субсидиите по мярка 13, ако земята не е 100% в необлагодетелствани райони

Падат субсидиите по мярка 13, ако земята не е 100% в необлагодетелствани райони

Досега изискването бе над 50 на сто от площта на стопанствата да е в  райони с природни и други ограничения Поправка на Наредба 6 от 2015 г., която касае прилагането на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., ще редуцира броя на бенефициентите. В […]

Read more ›
Окончателният специализиран слой площи за подпомагане ще се обявява в Държавен вестник

Окончателният специализиран слой площи за подпомагане ще се обявява в Държавен вестник

Утре, 24 януари, земеделската комисия в парламента ще разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Документът е внесен от Министерството на земеделието и храните. Промените са подготвени по искане на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ въз основа на получена жалба от български земеделски производител. Предложените промени в закона […]

Read more ›