Post Tagged with: "проект"

Спира се практиката за създаване на групи и организации на производители между роднини

Спира се практиката за създаване на групи и организации на производители между роднини

  Намаляват възможността за директни продажби от до 80% от собствената продукция на до 25 на сто Нова наредба спира практиката да се създават групи и организации от свързани по роднинска и друга линия производители, или чрез изкуствено разделяне на стопанството. Това е едно от измененията на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за […]

Read more ›
Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

Мярка 4.2 с нови приоритети – 3 г. фермерска история и общо бъдеще с преработвател

  Ако проектът е за оборудване, кандидатите трябва да докажат правно основание за ползваната сграда за 6 години напред Два нови приоритета (критерии при оценяване) ще има при кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Първият е за кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова […]

Read more ›
100% ще е помощта за инвестиции до 1.5 млн. евро против пожари и вредители в горите

100% ще е помощта за инвестиции до 1.5 млн. евро против пожари и вредители в горите

Публикуван е проект на наредба за прилагане на подмярка 8.3 от ПРСР 100% безвъзмездна ще е помощта за инвестиции, които предотвратяват пожари, вредители и други бедствия в горите. Това предвижда Проектът на Наредба за прилагане на подмярка 8.3 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Той е публикуван за обществено обсъждане на страницата на […]

Read more ›
Спират плащането на общините, ако не докажат приходи от проекти по мярка 7.2

Спират плащането на общините, ако не докажат приходи от проекти по мярка 7.2

Общините трябва да докажат приходи от инвестициите, които правят по одобрени проекти, с които са кандидатствали по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Техните проекти трябва да генерират приходи от периода на подписване на договора до заявката за плащане. Това е едно от измененията на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане […]

Read more ›
И младите фермери ще кандидатстват по мярка 6.1 с електронен подпис през ИСУН

И младите фермери ще кандидатстват по мярка 6.1 с електронен подпис през ИСУН

Публикуван е проект на наредба за изменение на Наредба 14 за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ се променя с цел намаляване на административната тежест при кандидатстване. Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ – […]

Read more ›