Post Tagged with: "производители"

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

В преходните и заключителни разпоредби има изменения в Наредба 12/2015 г. и Наредба 6/2018 г. Отпада изискването към организации и асоциации на производителите на плодове и зеленчуци, когато закупуват техники по оперативните програми, капацитетът им да е съобразен с размера на обработваните от членовете площи. Това е една от промените в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на […]

Read more ›
Имаме 34 признати организации на производители и още 30 по мярка 9, но се финансират само 40

Имаме 34 признати организации на производители и още 30 по мярка 9, но се финансират само 40

През март 2021 г. в България има официално признати 34 организации на производители, от които през 2018-2020 г. има признати 17. През 2020 г. не е записана нова организация, съобщава в отговор на парламентарно питате земеделският министър Десислава Танева. През периода 2018-2019 г. са вписани 1 организация в сектор „Зърнено-житни и маслодайни култури“, 1 – „Мляко и млечни продукти“, 10 […]

Read more ›
Едва осем производители на риба получиха подкрепа за Ковид-19

Едва осем производители на риба получиха подкрепа за Ковид-19

  ДФ „Земеделие“ изплати 66 030 лв. по осем проекта на бенефициенти по Процедура BG14MFOP001-2.014 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Ковид-19” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, […]

Read more ›
21 групи и организации на плодове и зеленчуци заявяват окончателно плащане (виж кои са те)

21 групи и организации на плодове и зеленчуци заявяват окончателно плащане (виж кои са те)

До 15 февруари 2021 г. организациите на производители на плодове и зеленчуци, сключили договори за финансово подпомагане и изпълняващи одобрени оперативни програми, могат да подадат заявки за окончателно плащане в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на регистрация. Необходимо е бенефициентите по схемата да приложат и документи, доказващи извършените разходи и дейности, в съответствие с Приложение № 10в […]

Read more ›
Кафе

За 7 г. цената на кафето падна с над 50% и засегна 25 милиона малки производители

80% от реколтата на кафе се осигурява от дребни фермери, чиито стандарт на живот непрекъснато се влошава Цените на кафето на международните пазари днес са по-малко от 45% в реално изражение от нивото им през 2011 г. Това показва продължителна рецесия, която съживява спомените за кризата в сектора в началото на 2000-те, съобщават от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) […]

Read more ›