Post Tagged with: "промени"

Създава се публичен регистър на третираните семена, разрешени в други страни

Създава се публичен регистър на третираните семена, разрешени в други страни

Правителството одобри промени в Закона за защита на растенията, които насърчават интегрираното управление на вредители Нови критерии за категоризация на вредителите и мерките за борба с тях, и подобрения в извършването на фитосанитарния контрол в Република България влизат в сила с промените в Закона за защита на растенията. Промените бяха одобрени от правителството днес. Влиза в сила ограничен списък от […]

Read more ›
Нова порция промени в Наредба 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор

Нова порция промени в Наредба 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор

Лозарите трябва да поддържат заверяван от агроном дневник на извършените операции  за подпомагане по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ След като на 3 май 2020 г. бяха обнародвани изменения в Наредба 6 за финансирането на лозаро-винарския сектор в частта „прибиране на реколтата на зелено“, на 18 май в сайта на МЗХГ са публикувани предложения за още промени в същата наредба. […]

Read more ›
Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Директорът на Разплащателна агенция определя санкциите при нарушения от бенефициенти Промени в Наребда 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ указват, че директорът на Разплащателна агенция определя размера на санкциите за бенефициенти. Тази промяна в наредбата е съобразена с изменения в Закона за подпомогане на […]

Read more ›
Най-малко 50% от плодове и зеленчуци по училищните схеми трябва да са фермерски

Най-малко 50% от плодове и зеленчуци по училищните схеми трябва да са фермерски

Пчелният мед и биологичните продукти са включени в проекта за изменение на наредбата Най-малко 50% от плодовете и зеленчуците, които се доставят в училища и детски градини, трябва да са фермерски. Това е една от поправките в проекта за промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и […]

Read more ›
Обнародвани са промените за прилагане на биологичната мярка 11 от ПРСР

Обнародвани са промените за прилагане на биологичната мярка 11 от ПРСР

Новите кандидати и тези, които удължават ангажиментите си, ще получат 100% от субсидията за площи до 50 ха и 10% за стопанства са над 65 ха Днес, 24 април 2020 г., са обнародвани са промените в Наредба 4 за прилагане на биологичната мярка 11, чрез които в реда на бенефициентите за 2020 г. се включват кандидати с удължени ангажименти и […]

Read more ›