Post Tagged with: "промени"

Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

Кандидатите, недоволни от предварителния ранкинг по подмярката, ще могат да обжалват веднага оценката на проектите си Проектонаредбата, която променя Наредба 20/2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопанска продукция“, е атакувана с предложения, които заемат цели 53 страници, публикувани на сайта на аграрното ведомство. От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са отхвърлили голяма част от забележките […]

Read more ›
Одиторската агенция към МЗХГ се увеличава с 8 щата заради поемане на рибарската програма

Одиторската агенция към МЗХГ се увеличава с 8 щата заради поемане на рибарската програма

Агро министерството е подготвило проект на постановление, с което променя няколко нормативни акта – Устройствени правилници на министерството от различни години, на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, на Агенцията по горите, а също така и класификатора на длъжностите в администрацията. Промените в класификатора са заради изискването назначените служители в одиторската агенция да отговарят на определени изисквания като […]

Read more ›
Пада подаването на данъчна декларация в Търговския регистър при липса на дейност

Пада подаването на данъчна декларация в Търговския регистър при липса на дейност

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД на ДОПК) и предлага на Народното събрание да го приеме. С предложения проектозакон се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния […]

Read more ›
От 5 до 15 август земеделските служби ще осигуряват публичност на имотите

От 5 до 15 август земеделските служби ще осигуряват публичност на имотите

Подготвени са промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Поредните промени на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) задължават общинските служби по земеделие в страната да осигурят публичност на данните за имотите в съответния район. Това изискване е заложено в проекта за изменение и допълнение на закона, който е внесен в Народното събрание от […]

Read more ›
Цветомира Стайкова от МЗХГ

Фермери и предприятия с 3 г. история и с персонал ще получат + 15 т. по мярка 4.2

Контролният лист, който ползва Разплащателна агенция, и Административният договор ще бъдат публикувани предварително за пръв път, съобщи експерт от министерството Тъй като при първия прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към 30% от кандидатите са били фирми, регистрирани в годината на кандидатстване – 2015-а, този път Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се обръща към […]

Read more ›