Post Tagged with: "промени"

Обнародвани са промени в Наредба 3/1999 г., които вкарват коноп – семена за фураж и угарите в отделни редове

Обнародвани са промени в Наредба 3/1999 г., които вкарват коноп – семена за фураж и угарите в отделни редове

В днешния 14 брой на „Държавен вестник“ от 15 февруари 2019 г. са обнародвани изменения на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. (Виж новата наредба ТУК).   С промените се правят някои технически промени. Премахва се указания срок за съхраняване на данните от регистъра за 15 години, като нов срок не е […]

Read more ›
Промени в Правилника за лова дават на държавните предприятия право да сключват договори с фирми

Промени в Правилника за лова дават на държавните предприятия право да сключват договори с фирми

В Народното събрание пък е внесен проект за изменение и допълнение на Закона за лова Почти едновременно в електронните страници на земеделското министерство и на парламента са публикувани за обсъждане два документа, свързани с лова. МЗХГ иска да промени Правилника за прилагане на Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД). Народното събрание пък предлага леко изменение на закона, което е свързано по-скоро […]

Read more ›
Законът за водите влиза на първо четене в пленарна зала със спорни текстове

Законът за водите влиза на първо четене в пленарна зала със спорни текстове

Промените в Закона за водите влизат на първо четене в пленарната зала на Народното събрание  тази седмица. Те предвиждат да отпадне таксата, която рибните стопанства плащат за замърсяване от дифузни източници от аквакултури, включително и при биологично отглеждане. Предлага се още да не се плаща такса за водовземане и съответно да не се изисква монтирането на измервателни устройства, които отчитат отнетата […]

Read more ›
За някои площи, заявени от 2018 г. по мярка 10, субсидиите ще са намалени

За някои площи, заявени от 2018 г. по мярка 10, субсидиите ще са намалени

Ивайловградската капия е заличена от списъка на сортовете, застрашени от изчезване Бенефициенти със заявени след 1 януари 2018 г. площи по някои от направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР ще получат подпомагане с по-ниска ставка. Размерът на субсидиите е заложен в проект за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2015 г. за прилагане на мярката. Проектът […]

Read more ›
Промени в наредбата за биологичната мярка 11

Промени в наредбата за биологичната мярка 11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане в сайта на министерството. От мотивите за редактирането на наредбата се разбира, че целта е да се постигне хармонизиране между европейското и националното […]

Read more ›