Post Tagged with: "промени"

Облекчава се редът за промяна на земеделските земи в неземеделски

Облекчава се редът за промяна на земеделските земи в неземеделски

Промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, обнародвани с Постановление № 207 в днешния 67-и брой на „Държавен вестник“ от 23 август 2019 г., облекчават реда, по който се променя статута на земеделските земи в неземеделски.   За територии с влезли в сила общи устройствени планове служебно се събира и прилага към документите извадка от […]

Read more ›
Готвени промени в Наредба 44 биха улеснили корупционните практики

Готвени промени в Наредба 44 биха улеснили корупционните практики

Пчелари против норматив: Не може да има ограда при горски пчелини Пчелари се обявиха против подготвяни промени в Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдни обекти, които касаят тяхната дейност. Наредбата, която е публикувана за пръв път през 2006 г., вече е променяна 15 пъти. В новия проект се предлага да се създаде чл. 4б. Той изисква постоянните пчелини да […]

Read more ›
Спират за 1 година помощите за деца при неоправдани отсъствия

Спират за 1 година помощите за деца при неоправдани отсъствия

Получаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редовното посещение на детска градина или училище. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. Новите разпоредби са във връзка с приетите изменения в законодателството. Според промените, ако деца от предучилищна възраст са отсъствали 3 дни без уважителни причини от детска градина […]

Read more ›
Крайбрежието на Ахтопол

Променят Закона за рибарство и аквакултури, за да се узаконят санкции към бенефициенти

Законът за рибарство и аквакултури ще бъде променен, за да се узакони санкционирането на бенефициенти по Оперативна програма „Рибарство“ 2007-2013 г. Проектът е публикуван на страницата на МЗХГ. Чрез добавени алинеи в чл. 6 се дава възможност Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да предприема действия за събиране на недължимо платените и надплатените суми по проекти по Оперативната програма за […]

Read more ›
Увеличават ставките на обвързаната подкрепа за крави и овце

Увеличават ставките на обвързаната подкрепа за крави и овце

Консултативният съвет реши днес да се увеличи броят на животните, за които се получава по-голяма помощ. Тя ще е не с 10%, а с 25% по-висока Утре ще бъдат преведени 23 млн. лв. по de minimis Предложения за промени в нивото на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г.  бяха обсъдени на заседание на Консултативния съвет по […]

Read more ›