Post Tagged with: "промени"

Животновъди искат законодателни промени заради разпределянето на пасища

Животновъди искат законодателни промени заради разпределянето на пасища

Зам.-министър Крум Неделков обеща във Велико Търново министерството да внесе проект за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи В открита дискусия със земеделските производители ще подготвим конкретни предложения за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), с цел пасищата да се ползват с предимство от реалните животновъди. Това заяви заместник-министърът на земеделието […]

Read more ›
Ще се разрешат промени в договорите по мярка 6.1, ако броят на точките бъде запазен

Ще се разрешат промени в договорите по мярка 6.1, ако броят на точките бъде запазен

От Министерството на земеделието предлагат промени в заповедта, с която през 2018 г. е била утвърдена процедурата за подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Изменението цели да се улесни изпълнението на одобрените проектни предложения. В Министерство на земеделието са постъпили писма от бенефициенти по подмярката във връзка с невъзможността от поддържането на някои от […]

Read more ›
Промени в Търговския закон относно производството по несъстоятелност бяха одобрени от МС

Промени в Търговския закон относно производството по несъстоятелност бяха одобрени от МС

За първи път се урежда възможността за опрощаване на задълженията на физическо лице Министерски съвет (МС) прие днес ключови промени в производството по несъстоятелност. Промените идват след предложени от Министерство на правосъдието изменения и допълнения на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност и разширяване на неговото приложно поле. За целта бяха отчетени редица слабости в производствата по несъстоятелност […]

Read more ›
Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Наредба №4 от 2018 г. за реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020 г., се сдоби с четири нови текста в Преходните и заключителни разпоредби. Те могат да се видят в обнародваните днес („Държавен вестник“, бр. 35 от 10 май 2022 г.) изменения и допълнения на Наредба […]

Read more ›
За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

За 18-ти път се промени Наредба №6 за финансиране по мерките от лозаро-винарската програма

По мярката Събиране на реколтата на зелено вече може да се кандидатства в две поредни години и за площи над 35 хектара Промени и допълнения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. са обнародвани днес в „Държавен вестник“ […]

Read more ›