Post Tagged with: "промени"

МЗХГ увеличава изискванията за участие в промоционалните програми

МЗХГ увеличава изискванията за участие в промоционалните програми

Кандидатите трябва да имат минимален нетен оборот през последните три години не по-малък от 50% от прогнозната стойност на програмата Промени в Наредба 8/2016 г., която касае промоционалните програми, затяга шансовете за участие, като поставя поредица от условия. Проектонаредбата е публикувана за обществено обсъждане в сайта на Министерството на земеделието, храните и горите – ТУК. Условията са залегнали в новите […]

Read more ›
Променят наредбата за биоземеделие, за да се избегне двойното финансиране на животновъди

Променят наредбата за биоземеделие, за да се избегне двойното финансиране на животновъди

Ще бъде отказвано финансиране при неизпълнение на основни изисквания при над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства С цел да се избегне двойното финансиране на биологичните животновъди е разработен проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за […]

Read more ›
Омбудсманът вече ще може да защитава граждани, засегнати от частния сектор

Омбудсманът вече ще може да защитава граждани, засегнати от частния сектор

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за омбудсмана. Те дават възможност на националния обществен защитник да работи в съответствие с най-високите съвременни стандарти в осигуряването на ефективна защита на правата на българските граждани. Предлага се включването на изрична разпоредба, според която омбудсманът ще може да разглежда жалби на гражданите срещу действия и бездействия от […]

Read more ›
МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

 Ще бъдат допустими предварителните разходи за подготовка на проекта, направени преди подаването на заявлението за подпомагане Пет организации и физически лица са предложили промени в проектонаредбата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по време на срока за обществено обсъждане. Повечето от тях са отхвърлени, с някои обаче Министерството на земеделието, храните и горите се е […]

Read more ›
Самоосигуряващите вече ще подават годишната данъчна декларация само електронно без 5% отстъпка

Самоосигуряващите вече ще подават годишната данъчна декларация само електронно без 5% отстъпка

Правителството одобри промени в Закона за ДДС, които засягат още осем закона От 2018 г. годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци, да се подават само по електронен път. Това е заложено […]

Read more ›