Post Tagged with: "промени"

Омбудсманът вече ще може да защитава граждани, засегнати от частния сектор

Омбудсманът вече ще може да защитава граждани, засегнати от частния сектор

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за омбудсмана. Те дават възможност на националния обществен защитник да работи в съответствие с най-високите съвременни стандарти в осигуряването на ефективна защита на правата на българските граждани. Предлага се включването на изрична разпоредба, според която омбудсманът ще може да разглежда жалби на гражданите срещу действия и бездействия от […]

Read more ›
МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

МЗХГ ще удължи срока за изпълнение на одобрените проекти от следващия прием по мярка 4.2

 Ще бъдат допустими предварителните разходи за подготовка на проекта, направени преди подаването на заявлението за подпомагане Пет организации и физически лица са предложили промени в проектонаредбата за прилагане на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по време на срока за обществено обсъждане. Повечето от тях са отхвърлени, с някои обаче Министерството на земеделието, храните и горите се е […]

Read more ›
Самоосигуряващите вече ще подават годишната данъчна декларация само електронно без 5% отстъпка

Самоосигуряващите вече ще подават годишната данъчна декларация само електронно без 5% отстъпка

Правителството одобри промени в Закона за ДДС, които засягат още осем закона От 2018 г. годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица, както и декларацията по чл. 55, ал. 1, която се изготвя и подава от предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци, да се подават само по електронен път. Това е заложено […]

Read more ›
Комитетът за наблюдение на ПРСР промени условия по 3 мерки

Комитетът за наблюдение на ПРСР промени условия по 3 мерки

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съобщиха днес от МЗХГ. С оглед […]

Read more ›
Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

Кандидатите, недоволни от предварителния ранкинг по подмярката, ще могат да обжалват веднага оценката на проектите си Проектонаредбата, която променя Наредба 20/2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопанска продукция“, е атакувана с предложения, които заемат цели 53 страници, публикувани на сайта на аграрното ведомство. От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са отхвърлили голяма част от забележките […]

Read more ›