Post Tagged with: "промени"

Обнародвани са промени в подпомагането по мярка 11

Обнародвани са промени в подпомагането по мярка 11

Промени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 уреждат през 2021 г. да могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност от една или две години. Удължават се […]

Read more ›
С промени в Наредба №3 отчитането на документи за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци ще е до 31 декември

С промени в Наредба №3 отчитането на документи за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци ще е до 31 декември

Животновъдите могат да заявяват за подпомагане животни, които са навършили минимална възраст Промени в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания въвеждат нормативно нов срок за отчитане на документи за получаване на обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци. Досега той бе 31 януари и касаеше предходната година, вече ще е […]

Read more ›
Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

По-високи компенсаторни плашания ще има за стопаните на едри и дребни преживни животни, които ги отглеждат с хуманно отношение. Това се вижда от предложения проект за промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Преизчисляването на ставките се позовава на извършен анализ на плащанията по мярката на база съпоставка на […]

Read more ›
Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Промени в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР предлагат някои важни изменения. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК, а коментари от общественото обсъждане се изпращат до 19 февруари 2021 г. Проектонаредбата предлага диференцирани според площите на стопанствата ставки за кандидати, които удължават ангажимента си или […]

Read more ›
Променят сроковете за прехвърляне на парите за втора пенсия в НОИ

Променят сроковете за прехвърляне на парите за втора пенсия в НОИ

С промени в Кодекса за социално осигуряване правителството прие нови срокове за възможността за прехвърляне на събраните средства в универсалния пенсионен фонд (за втора пенсия) в държавното обществено осигуряване в НОИ. По този начин за първите групи осигурени лица се гарантира по-продължителен период за запознаване със законовите промени. Създава се възможност те да направят по-точна преценка относно размера на бъдещите си […]

Read more ›