Post Tagged with: "промяна"

Фермерите могат да се (пре)регистрират по Наредба 3 до края на Кампанията за директни плащания

Фермерите могат да се (пре)регистрират по Наредба 3 до края на Кампанията за директни плащания

Срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се променя. Това е формулирано в заключителните разпоредби на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Наредбата […]

Read more ›
Плащания по НАТУРА 2000 ще има само ако целия имот попада в зоната

Плащания по НАТУРА 2000 ще има само ако целия имот попада в зоната

Подготвените от Министерството на земеделието и храните корекции в Наредба 7 от 24 февруари 2015 г., засягат и други нормативи. Наредба 7 касае условията за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР, а основната промяна в тях е възможността на подвижните пчелари да получат подпомагане при спазване на определени изисквания (Виж ТУК). В заключителните разпоредби на проекта за […]

Read more ›
До 15 юни стопаните могат да коригират и допълват заявленията за директни плащания

До 15 юни стопаните могат да коригират и допълват заявленията за директни плащания

Чрез промяна на Наредба 5 от 2009 г. Министерството на земеделието и храните официално удължи срока на подаване на заявления по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, кампания 2016. Промяната касае крайната дата, която вече е 31 май вместо 15 май. Срокът за извършване на промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни […]

Read more ›
Искат промяна в закона, за да се спасят 5-годишните ангажименти по агроекология и биоземеделие

Искат промяна в закона, за да се спасят 5-годишните ангажименти по агроекология и биоземеделие

„Асоциация на агроекологичните земеделски производители“ (ААЕЗП) настоява, че са необходими законови гаранции за запазването целостта на земите по мерки „Агроекология и климат“ и „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)  за периода 2014 – 2020 г. Това се казва в позиция на асоциацията представена на нейния интернет сайт. Предложението за промяна на Закона за собствеността и ползването […]

Read more ›
Земеделският производител става „стопанин“ с промени в Наредба 3

Земеделският производител става „стопанин“ с промени в Наредба 3

Новият норматив ще намали броя на изискваните при регистрация документи Утвърденото с години словосъчетание „земеделски производител“ отива в историята. През новия програмен период актуалният административен стил ще наложи понятието „земеделски стопанин„. Промяната е заложена в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители слага. В […]

Read more ›