Post Tagged with: "промяна"

НАП: Осигуровките могат да бъдат променени до 31 януари

НАП: Осигуровките могат да бъдат променени до 31 януари

До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се лица,  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо […]

Read more ›
До 31 януари самоосигуряващите се могат да променят вида осигуровки

До 31 януари самоосигуряващите се могат да променят вида осигуровки

До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Самоосигуряващите се лица  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване […]

Read more ›
Козефермата

Фермерите могат да се (пре)регистрират по Наредба 3 до края на Кампанията за директни плащания

Срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се променя. Това е формулирано в заключителните разпоредби на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Наредбата […]

Read more ›
Плащания по НАТУРА 2000 ще има само ако целия имот попада в зоната

Плащания по НАТУРА 2000 ще има само ако целия имот попада в зоната

Подготвените от Министерството на земеделието и храните корекции в Наредба 7 от 24 февруари 2015 г., засягат и други нормативи. Наредба 7 касае условията за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР, а основната промяна в тях е възможността на подвижните пчелари да получат подпомагане при спазване на определени изисквания (Виж ТУК). В заключителните разпоредби на проекта за […]

Read more ›
До 15 юни стопаните могат да коригират и допълват заявленията за директни плащания

До 15 юни стопаните могат да коригират и допълват заявленията за директни плащания

Чрез промяна на Наредба 5 от 2009 г. Министерството на земеделието и храните официално удължи срока на подаване на заявления по схемите за директни плащания и мерките, базирани на площ, кампания 2016. Промяната касае крайната дата, която вече е 31 май вместо 15 май. Срокът за извършване на промени в получилите УИН заявления и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни […]

Read more ›