Post Tagged with: "проф. Светла Русева"

Проф. Светла Русева: Въглеродът е основен елемент на почвеното плодородие. Паленето на стърнища го унищожава

Проф. Светла Русева: Въглеродът е основен елемент на почвеното плодородие. Паленето на стърнища го унищожава

В институт „Н. Пушкаров“ все още измерват съдържанието на органичен въглерод по съветска методика България е единствена в ЕС, която не извършва мониторинг на почвите Проф. д-р Светла Русева, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ до 2018 г. пред Агро Пловдив Проф. Русева, задържането на въглерод в почвите е една от важните теми, които […]

Read more ›