Post Tagged with: "ПРСР 2014-2020"

Троян пази традициите си с помощта на средства по Програма за развитие на селските райони

Троян пази традициите си с помощта на средства по Програма за развитие на селските райони

Всякo посещение в Троян и прекрасните села около града, който тази година празнува 150 годинина от съдаването си, носи неповторима емоция. И точно това усещане кара хиляди българи да се връщат в този изключително красив регион. За поддръжката и осъвременяването на града и околността му, чрез реализацията на европейски проекти, разказва  г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян: „Чрез финансиране, […]

Read more ›
Изменение на ПРСР: Прехвърлят € 49,5 млн. от мярката за напояване към мярката за преработка

Изменение на ПРСР: Прехвърлят € 49,5 млн. от мярката за напояване към мярката за преработка

Оптималните поливни площи, върху които може да се инвестира, са 35 хил. ха, сочи анализът на Управляващия орган. Мярка 4.3 за поливното земеделие ще се отвори 2019 г. с бюджет от 50,4 млн. евро На сайта на Министерството на земеделието, храните и горите е публикуван пакет от документи за одобреното от Европейската комисия четвърто изменение на Програмата за развитие на […]

Read more ›
ДФЗ приключи предварителния ранкинг на три дейности по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

ДФЗ приключи предварителния ранкинг на три дейности по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите за общинска образователна инфраструктура с местно значение и на тези за водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 еквивалент жители в селските райони, подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 […]

Read more ›
На церемония в Гранитната зала връчват първите договори по новата ПРСР

На церемония в Гранитната зала връчват първите договори по новата ПРСР

Утре, 9 декември 2015 г., министърът на земеделието и храните Десислава Танева и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция Румен Порожанов ще връчат първите сключени договори по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Тържественото събитие ще се състои след заседанието на правителството и ще е в Гранитната зала. На събитието е поканен да присъства премиерът Бойко Борисов. […]

Read more ›
Как са разпределени по мерки 2.9 млрд. евро от новата ПРСР

Как са разпределени по мерки 2.9 млрд. евро от новата ПРСР

2,9 млрд. евро е бюджетът на новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), която и без да е получила официално одобрение ще стартира в края на март с инвестиционната мярка 4.1, а в кая на май – с помощите за младите фермери. В средата на година се очаква Европейската комисия да пусне изцяло ПРСР 2014-2020. Как се разпределят по […]

Read more ›