Post Tagged with: "ПРСР"

До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

До 30 август изплатените средства по ПРСР са едва 13% от общия й бюджет

От общо 18 мерки по програмата, 10 не са отваряни досега До 30 август 2017 г. договорените средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представляват 32.67% от целия й бюджет. Тук влизат и поетите ангажименти по мерките 10, 11, 12 и 13, уточняват от ДФ „Земеделие“ в табличен вид на страницата си. В същото време реално […]

Read more ›
МЗХГ избира участници в Комитета за наблюдение на ПРСР

МЗХГ избира участници в Комитета за наблюдение на ПРСР

Търсят се юридически лица с нестопанска цел, които работят в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и ВЕИ Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организира избор на участници в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Те трябва да представляват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които работят в сферата на изменението на климата, […]

Read more ›
Почеркът на министър Порожанов блесна в новия Индикативен график за ПРСР

Почеркът на министър Порожанов блесна в новия Индикативен график за ПРСР

Почеркът на новия земеделски министър Румен Порожанов си пролича в последния, публикуван днес на страницата на МЗХГ Индикативен график на отваряне на мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2017 г. Никога досега министерството не е представяло в толкова подробен и ясен вид (графичен) намеренията си относно процедурите по стартиране на мерките. Педантичността, с която е изработен […]

Read more ›
Нов индикативен график вмъква мярка 6.4.1 за неземеделски дейности

Нов индикативен график вмъква мярка 6.4.1 за неземеделски дейности

Съкратен е срокът за прием на проекти по мярка 6.1 за младите фермери Нов индикативен график за отваряне на мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. превижда отваряне на 6.4.1. през 2017 г. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. В публикувания към 21 май т.г. график тази мярка липсваше. Според последната версия тя ще се отвори в […]

Read more ›
Общите бюджети на мерките от ПРСР и прогнозно договаряне по тях през 2016 г.

Общите бюджети на мерките от ПРСР и прогнозно договаряне по тях през 2016 г.

Версията на годишен доклад 2015 за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), публикувана в сайта на аграрното министерство, дава възможност да се видят бюджетите на отделните мерки (виж таблицата долу). В доклада са публикувани и очакванията за договаряне по 4 мерки и площните мерки през 2016 г. Като цяло усвояването на средствата по площните мерки се е […]

Read more ›