Post Tagged with: "ПРСР"

Румен Порожанов отхвърли предложението Странджа Сакар да стане приоритетен по ПРСР район

Румен Порожанов отхвърли предложението Странджа Сакар да стане приоритетен по ПРСР район

Проектите от този регион получават приоритет и сега, тъй като територията му попада в селските и необлагодетелствани райони, и в зони, определени по Натура 2000 Предложението на народните представители от БСП Виолета Желева и Никола Динков Странджа Сакар и граничните райони да получат приоритет по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) като този, с който се ползват проекти от […]

Read more ›
Информационната кампания в Пловдив

От април до юни отварят мерки 4.1.2 за малки стопанства, 6.4.1 – неземеделски дейности и 9 за групи и организации

През месец май стартира мярката за младите фермери Между месеците април и май 2018 ще бъдат отворени три интересни подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Мярка 4.1.2, която е подобна на инвестиционната мярка 4.1, но е за малките стопанства, ще подпомогне фермери със стандартен производствен обем (СПО) на стопанствата между 6 хил. и 8 хил. евро. Това съобщи […]

Read more ›
Атанас Добрев: Тази година по ПРСР ще се разпределят над 830 млн. лв.

Атанас Добрев: Тази година по ПРСР ще се разпределят над 830 млн. лв.

Заместник-министърът се срещна със земеделци от област Ловеч и отговори на въпросите им През 2018 г. предстои прием на заявления по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с индикативен бюджет 425 млн. евро (831,3 млн. лв.). Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев  по време на среща […]

Read more ›
Досега са изплатени 15% от мярка 4, договорени са 65 на сто

Досега са изплатени 15% от мярка 4, договорени са 65 на сто

Отчетът на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изпълнението на инвестиционните и площните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. към 31 декември 2017 г. показва, че по мярката с най-голям интерес – №4 „Инвестиции в материални активи“, договорените средства са 64.94% от общия й бюджет. Изплатените обаче се едва 14,48% от сумата, определена за мярката. Те се равняват […]

Read more ›
Договорени са 30.4% от бюджета на ПРСР, изплатени са 14 на сто

Договорени са 30.4% от бюджета на ПРСР, изплатени са 14 на сто

През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева. На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Договорените […]

Read more ›