Post Tagged with: "ПРСР"

Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С промените в обхвата на Постановлението е включена Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/. По […]

Read more ›
До 9-и юли продължава приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура

До 9-и юли продължава приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура

Повече общини получават финансиране. Инвестиционните предложения в Северозапада ще се разглеждат с приоритет До 9-и юли 2018 г. ще продължи приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за инвестиции в улична инфраструктура. Проектни предложения се приемат по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от […]

Read more ›
До 14-и юни се приемат проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1

До 14-и юни се приемат проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1

Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години могат да получат подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). Приемът на проекти е отворен, а срокът за подаване на проектни предложения е 14-и юни, 17:30 часа. […]

Read more ›
Румен Порожанов отхвърли предложението Странджа Сакар да стане приоритетен по ПРСР район

Румен Порожанов отхвърли предложението Странджа Сакар да стане приоритетен по ПРСР район

Проектите от този регион получават приоритет и сега, тъй като територията му попада в селските и необлагодетелствани райони, и в зони, определени по Натура 2000 Предложението на народните представители от БСП Виолета Желева и Никола Динков Странджа Сакар и граничните райони да получат приоритет по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) като този, с който се ползват проекти от […]

Read more ›
Информационната кампания в Пловдив

От април до юни отварят мерки 4.1.2 за малки стопанства, 6.4.1 – неземеделски дейности и 9 за групи и организации

През месец май стартира мярката за младите фермери Между месеците април и май 2018 ще бъдат отворени три интересни подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Мярка 4.1.2, която е подобна на инвестиционната мярка 4.1, но е за малките стопанства, ще подпомогне фермери със стандартен производствен обем (СПО) на стопанствата между 6 хил. и 8 хил. евро. Това съобщи […]

Read more ›