Post Tagged with: "ПРСР"

Доклад за ПРСР: 27% от одобрените по мярка 4.1 са млади фермери

Доклад за ПРСР: 27% от одобрените по мярка 4.1 са млади фермери

Усвояването на програмирания бюджет в рамките на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, разпределен в рамките на Приоритет 4 и Приоритет 5, остава твърде ниско. Това е заключението за изпълнението по мярката в доклада на дирекция „Развитие на селските райони“ към земеделското министерство, която е Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Припомняме, че Приоритет 4 е възстановяване, опазване […]

Read more ›
МЗХГ публикува одобрения доклад за изпълнение на ПРСР през 2015 г.

МЗХГ публикува одобрения доклад за изпълнение на ПРСР през 2015 г.

613 млн. евро са заложени за инвестиции в стопанствата и преработвателните предприятия по мярка 4, 532 млн. евро за услуги и обновяване на селата по мярка 7, 207 млн. за райони с ограничения по мярка 13 Министерството на земеделието, храните и горите публикува одобрения годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 […]

Read more ›
Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С промените в обхвата на Постановлението е включена Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/. По […]

Read more ›
До 9-и юли продължава приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура

До 9-и юли продължава приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура

Повече общини получават финансиране. Инвестиционните предложения в Северозапада ще се разглеждат с приоритет До 9-и юли 2018 г. ще продължи приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за инвестиции в улична инфраструктура. Проектни предложения се приемат по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от […]

Read more ›
До 14-и юни се приемат проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1

До 14-и юни се приемат проекти на млади земеделски стопани по подмярка 6.1

Максималният размер на субсидията за един земеделски стопанин е 25 хил. евро Младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години могат да получат подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020). Приемът на проекти е отворен, а срокът за подаване на проектни предложения е 14-и юни, 17:30 часа. […]

Read more ›