Post Tagged with: "ПРСР"

ПРСР 2020 г. ще финансира „Напоителни системи“, агенцията за градушки, институти, животновъди

ПРСР 2020 г. ще финансира „Напоителни системи“, агенцията за градушки, институти, животновъди

МЗХГ публикува нов индикативен график с 15 подмерки, които ще се отворят през годината Тази година основните средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към „Напоителни системи“, институти и ВУЗ, Агенцията за борба с градушките, БАБХ, Националната служба за съвети в земеделието, агенция „Електронно управление“ и някои животновъдни стопанства. Това се вижда от новата Индикативна […]

Read more ›
С три инвестиционни мерки по ПРСР ще бъдат подпомогнати ферми със свине, птици, овце

С три инвестиционни мерки по ПРСР ще бъдат подпомогнати ферми със свине, птици, овце

През 2020 г. ще се отворят мярка 4.1 и мярка 5.1 – през март и април, както и мярка 6.3 През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства, съобщиха от земеделското министерство. През настоящата година собствениците на животновъдни обекти ще могат […]

Read more ›
Пак отварят инвестиционната мярка 4.1, ще има субсидии и за нови био кандидати по мярка 11

Пак отварят инвестиционната мярка 4.1, ще има субсидии и за нови био кандидати по мярка 11

Комитетът по наблюдение на ПРСР реши да прехвърли за 2020 г. средства от нестартирали мерки към други Ще се разработи финансов инструмент за кредитиране на земеделски стопани, млади фермери, микропредприятия и бенефициенти по отделни мерки от Селската програма През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет […]

Read more ›
Грешките по ПРСР у нас са 1,7% от общия бюджет, средно за ЕС са 3,2%

Грешките по ПРСР у нас са 1,7% от общия бюджет, средно за ЕС са 3,2%

„Уважаема проф. Бъчварова, нека не се правим сами по-черни отколкото сме“, обърна се днес в парламента министърът на змеделието Десислава Танева към народния представител Светла Бъчварова. Забележката беше във връзка с критичен въпрос от страна на депутата за занижения контрол върху проекти по ПРСР, които са довели до санкции, наложени на България от проучвания на ЕК. Санкциите бяха публикувани наскоро […]

Read more ›
Европейската комисия ни санкционира с над 44 млн. евро по ПРСР

Европейската комисия ни санкционира с над 44 млн. евро по ПРСР

Под заглавието „Отворени проучвания на ЕК“, аграрното министерство е публикувало информация за наложени от Комисията „финансови корекции“, по-популярни като санкции.  Цитирани са 5 проучвания през периода 2015-2018 г., като те касаят мерки от предишната и сегашната Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Не може да се изчисли точният размер на „корекциите“, тъй като за някои от мерките не е посочена […]

Read more ›