Post Tagged with: "ПРСР"

Атанас Добрев: Тази година по ПРСР ще се разпределят над 830 млн. лв.

Атанас Добрев: Тази година по ПРСР ще се разпределят над 830 млн. лв.

Заместник-министърът се срещна със земеделци от област Ловеч и отговори на въпросите им През 2018 г. предстои прием на заявления по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с индикативен бюджет 425 млн. евро (831,3 млн. лв.). Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев  по време на среща […]

Read more ›
Досега са изплатени 15% от мярка 4, договорени са 65 на сто

Досега са изплатени 15% от мярка 4, договорени са 65 на сто

Отчетът на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция за изпълнението на инвестиционните и площните мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. към 31 декември 2017 г. показва, че по мярката с най-голям интерес – №4 „Инвестиции в материални активи“, договорените средства са 64.94% от общия й бюджет. Изплатените обаче се едва 14,48% от сумата, определена за мярката. Те се равняват […]

Read more ›
Договорени са 30.4% от бюджета на ПРСР, изплатени са 14 на сто

Договорени са 30.4% от бюджета на ПРСР, изплатени са 14 на сто

През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 1,3 млрд. лева. На заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет бяха приети индикативните годишни работни планове на програмите за 2018 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Договорените […]

Read more ›
Комитетът за наблюдение на ПРСР промени условия по 3 мерки

Комитетът за наблюдение на ПРСР промени условия по 3 мерки

По време на осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за програмен период 2014-2020 г. беше одобрен обхватът на  дейностите, за които ще бъде обявен втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съобщиха днес от МЗХГ. С оглед […]

Read more ›
Индикативен график за ПРСР 2018: 100 млн. евро за неземелски дейности от април, 10 млн. за иновации от май

Индикативен график за ПРСР 2018: 100 млн. евро за неземелски дейности от април, 10 млн. за иновации от май

Седем мерки ще бъдат отворени Индикативен график за отваряне на 7 мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2018 г. е публикуван на сайта http://www.eufunds.bg. С най-голям бюджет ще е подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 100 млн. евро. Финансовата подкрепа на проектите ще е до 75%, като минималната му стойност не може да е под […]

Read more ›