Post Tagged with: "ПРСР"

Със средства от ЕС „Карнобатплод“  развива производство, което се реализира успешно на няколко континента

Със средства от ЕС „Карнобатплод“ развива производство, което се реализира успешно на няколко континента

Семейството на Елка и Атанас Атанасови вече повече от 20 години успешно стопанисва „Карнобатплод“ АД. За успеха на консервената фабрика в малкия град те се грижат заедно с техните синове. С помощта на петдесетината работници в предприятието, семейство развива   производство, чиито продукти достигат до различни краища на света. За модернизацията на оборудването на два пъти са разчитали на европейско финансиране […]

Read more ›
Доклад за ПРСР: 27% от одобрените по мярка 4.1 са млади фермери

Доклад за ПРСР: 27% от одобрените по мярка 4.1 са млади фермери

Усвояването на програмирания бюджет в рамките на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, разпределен в рамките на Приоритет 4 и Приоритет 5, остава твърде ниско. Това е заключението за изпълнението по мярката в доклада на дирекция „Развитие на селските райони“ към земеделското министерство, която е Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Припомняме, че Приоритет 4 е възстановяване, опазване […]

Read more ›
МЗХГ публикува одобрения доклад за изпълнение на ПРСР през 2015 г.

МЗХГ публикува одобрения доклад за изпълнение на ПРСР през 2015 г.

613 млн. евро са заложени за инвестиции в стопанствата и преработвателните предприятия по мярка 4, 532 млн. евро за услуги и обновяване на селата по мярка 7, 207 млн. за райони с ограничения по мярка 13 Министерството на земеделието, храните и горите публикува одобрения годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 […]

Read more ›
Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С промените в обхвата на Постановлението е включена Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/. По […]

Read more ›
До 9-и юли продължава приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура

До 9-и юли продължава приемът по подмярка 7.2 за улична инфраструктура

Повече общини получават финансиране. Инвестиционните предложения в Северозапада ще се разглеждат с приоритет До 9-и юли 2018 г. ще продължи приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за инвестиции в улична инфраструктура. Проектни предложения се приемат по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ от […]

Read more ›