Post Tagged with: "ПРСР"

При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

В оперативните групи ще се включат институтът към БАБХ и производители на ветеринарно-медицински продуктии фуражи. Животновъдството ще е във фокуса на приема Финансирането на малки пилотни проекти, подадени от Местните инициативни групи ще се увеличи от 15 000 на 100 000 евро Поредно изменение на ПРСР 2014-2020 г., предложено от Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 и одобрено от Европейската […]

Read more ›
Заради COVID-19: Стари проекти по ПРСР могат да се предоговарят

Заради COVID-19: Стари проекти по ПРСР могат да се предоговарят

Фонд „Земеделие“ дава възможност на получателите на субсидии по ПРСР 2014-2020 да предоговорят проектите си, подписани в рамките на процеса на наблюдение, който администрацията извършва в рамките на три години. От облекчението могат да се възползват кандидати с договори, по които има окончателно плащане и са в мониторинг от страна на фонда. Промяната има за цел да помогне на кандидатите […]

Read more ›
ПРСР 2020 г. ще финансира „Напоителни системи“, агенцията за градушки, институти, животновъди

ПРСР 2020 г. ще финансира „Напоителни системи“, агенцията за градушки, институти, животновъди

МЗХГ публикува нов индикативен график с 15 подмерки, които ще се отворят през годината Тази година основните средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към „Напоителни системи“, институти и ВУЗ, Агенцията за борба с градушките, БАБХ, Националната служба за съвети в земеделието, агенция „Електронно управление“ и някои животновъдни стопанства. Това се вижда от новата Индикативна […]

Read more ›
С три инвестиционни мерки по ПРСР ще бъдат подпомогнати ферми със свине, птици, овце

С три инвестиционни мерки по ПРСР ще бъдат подпомогнати ферми със свине, птици, овце

През 2020 г. ще се отворят мярка 4.1 и мярка 5.1 – през март и април, както и мярка 6.3 През 2020 г. ще стартират целеви приеми по три подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства, съобщиха от земеделското министерство. През настоящата година собствениците на животновъдни обекти ще могат […]

Read more ›
Пак отварят инвестиционната мярка 4.1, ще има субсидии и за нови био кандидати по мярка 11

Пак отварят инвестиционната мярка 4.1, ще има субсидии и за нови био кандидати по мярка 11

Комитетът по наблюдение на ПРСР реши да прехвърли за 2020 г. средства от нестартирали мерки към други Ще се разработи финансов инструмент за кредитиране на земеделски стопани, млади фермери, микропредприятия и бенефициенти по отделни мерки от Селската програма През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет […]

Read more ›