Post Tagged with: "първи прием"

Кошер с електронен надзор

По първия прием на мярка 16.1 са одобрени проекти на стойност 15,6 млн. лв. при бюджет от € 20 млн.

До момента са сключени 10 договора на стойност 6.3 млн. лева  Вторият прием ще приключи на 15 януари 2021 г. Проектни предложения на стойност 15,6 млн. лева са одобрени по мярката за иновации от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Финансирани ще бъдат общо 26 проекта. До момента по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни […]

Read more ›
Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Те трябва да са получили между 45 и 42 точки Некласирани при първия прием по преработвателната мярка 4.2 проекти могат да получат финансиране, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Необходимо е през 2015 г. проектите да са били оценени с между 45 и 42 точки. Първият прием по мярка 4.2 бе от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г. с бюджет от 100 млн. евро. […]

Read more ›
До 33 точки паднаха одобрените проекти по мярка 4.1, подадени през 2015 г.

До 33 точки паднаха одобрените проекти по мярка 4.1, подадени през 2015 г.

Осигурени са 41 млн. лв., от които 13 млн. лв. са остатъчни от втория прием по подмярката   Осигурен е бюджет за проектите от първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, получили 33, 34 и 35 точки ранкинг по критериите за подбор (съгласно Наредба №9 от 21.03.2015 г.). ДФ „Земеделие” подготви 133 анекса за отпадане на клаузите по договорите […]

Read more ›
МЗХГ отпуска допълнителни пари за проекти от първия прием по мярка 4.1

МЗХГ отпуска допълнителни пари за проекти от първия прием по мярка 4.1

Шанс за финансиране ще имат оценените с 35 до 33 точки проекти С проект на заповед земеделският министър отпуска допълнителен бюджет по първия прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанство“ от 2015 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. Целта е да получат финансиране повече договори, подписани под условие, за проекти, който са […]

Read more ›
С още 97 млн. лв. се увеличава бюджетът на мярка 4.2 – първи прием

С още 97 млн. лв. се увеличава бюджетът на мярка 4.2 – първи прием

С четвъртата нотификация на ПРСР на ЕК от 18 май т.г. бюджетът по подмярка 4.2. – първи прием, „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ беше увеличен с близо 97 млн. лв. (49.5 млн. евро), съобщиха от ДФ „Земеделие“. Прочети още: Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2 Министерството ще увеличава бюджета по първия […]

Read more ›