Post Tagged with: "първи прием"

С още 97 млн. лв. се увеличава бюджетът на мярка 4.2 – първи прием

С още 97 млн. лв. се увеличава бюджетът на мярка 4.2 – първи прием

С четвъртата нотификация на ПРСР на ЕК от 18 май т.г. бюджетът по подмярка 4.2. – първи прием, „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ беше увеличен с близо 97 млн. лв. (49.5 млн. евро), съобщиха от ДФ „Земеделие“. Прочети още: Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2 Министерството ще увеличава бюджета по първия […]

Read more ›
С 40,7 млн. евро се увеличава бюджетът за първия прием по мярка 7.2

С 40,7 млн. евро се увеличава бюджетът за първия прием по мярка 7.2

С проект на заповед земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета за първия прием по общинската мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с 40 750 587,99 евро. Съобщението към проекта на заповед разяснява, че по данни на ДФ „Земеделие“ – РА от 16 януари 2018 г. има проекти на общини, които са с […]

Read more ›
Ранкингът по мярка 4.1 – първи прием, падна до 36 т. включително

Ранкингът по мярка 4.1 – първи прием, падна до 36 т. включително

Необходимо е да отпаднат първоначално одобрени проекти с размер на субсидията от почти 3,5 млн. лв., за да получат шанс бизнеспланове, събрали 35 точки Ранкингът на одобрените проекти по първия прием на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ падна до 36 точки, включително, съобщиха от фонд „Земеделие“. Към настоящия момент е наличен остатъчен бюджет, достатъчен за финансиране на групата проекти, получили […]

Read more ›
Анализ за мярка 4.1: Пазарджик с най-много субсидии, Пловдив пръв по брой проекти

Анализ за мярка 4.1: Пазарджик с най-много субсидии, Пловдив пръв по брой проекти

Анализ на ДФ „Земеделие“ за първия прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, който бе през пролетта на 2015 г., е публикаван на сайта на фонда.  Обща картина При общ бюджет (той бе увеличен на два пъти) от 365 779 453 лв., са подписани 939 договора с одобрени инвестиционни разходи за 603 183 860 лв. Анализът показва, че най-голям […]

Read more ›
Кандидати от първия прием по мярка 4.1, оценени с 37 точки, получават финансиране

Кандидати от първия прием по мярка 4.1, оценени с 37 точки, получават финансиране

Ще им бъде изплатена субсидия с общ размер от близо 10 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие” изготви 15 анекса за отпадане на клаузи по условни договори, сключени с бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием през април-юни 2015 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, които са получили 37 точки по критериите за подбор. Общата сума на одобрената […]

Read more ›