Post Tagged with: "работна група"

3-ма юристи ще представляват всички агро браншове в работната група по директните плащания

3-ма юристи ще представляват всички агро браншове в работната група по директните плащания

Сдруженията и организациите, които до момента са участвали със свои представители в работната група в земеделското министерство, в която се обсъждаха схемите за директните плащания, са получили писма с неочаквано предложение. Те са поканени от министерството да излъчат през август общо трима юристи, които да ги представляват в предстоящите заседания, научи АгроПловдив. „Предложението е озадачаващо“, коментира един от председателите. „Трима […]

Read more ›
Нова група със седем институции ще подхване нерегламентирания внос

Нова група със седем институции ще подхване нерегламентирания внос

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков инициира създаването на работна група за борба с нерегламентирания внос на плодове, зеленчуци и храни, съобщава Министерството на земеделието и храните. В работната група ще участват експерти от седем институции: Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Българска агенция по безопасност на храните, агенция […]

Read more ›
МЗХ: Каним по човек от бранш за дискусия по директните плащания

МЗХ: Каним по човек от бранш за дискусия по директните плащания

До 7 май земеделските организации трябва да съобщят кой ще ги представлява в новата работна група към министерството Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обяви, че ще създаде работна група за детайлно обсъждане на решенията и прилагането на директните плащания в периода 2015-2020 г., както и бъдещата държавна помощ за горива с намален акциз. За целта от МЗХ канят браншовите организации […]

Read more ›
Устата на контрапротеста Нина Гергова ще кове закони за културата

Устата на контрапротеста Нина Гергова ще кове закони за културата

Устата на контрапротеста Нина Гергова ще кове закони. Тя вече е съветник по въпросите на културата и е включена в Работната група, която ще изработва проект за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата.

Read more ›
4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

4-то заседание на работната група за горите реши да ги сертифицира

Промени в Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – това бе една от темите на 4-то заседание на работната група.

Read more ›