Post Tagged with: "растителна защита"

Вредители при овощни култури и лозя

Вредители при овощни култури и лозя

Периодичен бюлетин за растителна защита на БАБХ до 31 май СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ Листни въшки /сем. Aphididae/ Продължават да вредят възрастни и ларви, като смучат сок от листата и от връхните части на леторастите. Нападнатите части се деформират, а растежът им спира. При храненето си въшките отделят медена роса, върху която се развиват чернилни гъбички. Във фенофаза „формиране на завръза“ […]

Read more ›
Болести и неприятели при зърнено-житни и технически култури

Болести и неприятели при зърнено-житни и технически култури

Периодичен бюлетин на БАБХ до 31 май ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК Пшеница: Вредна житна дървеница /Eurygaster integriceps/ Пролетната миграция на възрастните е установена във всички области. Отчетената плътност е от 0-1 бр./кв.м. През пролетта възрастните смучат сок от стъблото на младите растения, вследствие на което централният лист пожълтява, усуква се и изсъхва. Към провеждане на борба се преминава при изравняване на съотношението […]

Read more ›
Цъфнала рапица в Пловдивско

Растителна защита през април за житни, рапица, овощни градини и лозя

Бюлетин на БАБХ до 30 април ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК Фенофаза: BBCH 29 – Край на братенето. Видими са максималния брой на братята; BBCH 30 – Начало на удължаване на стъблото: псевдостъблото и братята са изправени, първото междувъзлие започва да се удължава, върха на конуса на класа е поне 1 см над възела на братене. Обикновена полевка /Microtus arvalis/   Вредоносна […]

Read more ›
Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Проект на Наредба за условията и реда за употреба на ПРЗ изисква земеделските стопани да изследват годишно поне една растителна проба за остатъци от пестициди Когато третират растенията с продукти за растителна защита, стопаните трябва спазват отстояния от населени места. Когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, то разстоянието между земеделските площи и селищата трябва да е минимум 50 метра. Когато […]

Read more ›
Биологичните продукти за растителна защита ще се одобряват в съкратени срокове

Биологичните продукти за растителна защита ще се одобряват в съкратени срокове

Очаква се новият режим за бързото им пускане на пазара да се приложи още в края на 2022 г. Държавите-членки одобриха четири правни акта, чрез които ще се опрости процеса на одобрение и разрешаване на биологични продукти за растителна защита, които съдържат микроорганизми. Целта е да се предоставят на фермерите инструменти за заместване на химически продукти за растителна защита. Предстои те да […]

Read more ›