Post Tagged with: "реколта"

Съвети към зърнопроизводителите: Направете си план за продажба на реколтата и го следвайте

Съвети към зърнопроизводителите: Направете си план за продажба на реколтата и го следвайте

Фермерът трябва да изчисли цената, която го задоволява (разходи плюс процент печалба) и да определи краен срок за реализиране на продукцията Фермерите следват инстинкта си и нямат план за продажбата на зърното. Само че това е абсолютно необходимо, за да бъде успешен краят на всички усилия и средства, които влагате за да произведете добра реколта. Точно тази година, с извънредното увеличение […]

Read more ›
За прибиране на реколтата на зелено лозари получиха близо 1,5 млн. лв. за 5580 дка

За прибиране на реколтата на зелено лозари получиха близо 1,5 млн. лв. за 5580 дка

Държавен фонд „Земеделие“ приключи плащанията по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-2023 г. По мярката са сключени 18 договора. След приключване на задължителните административни проверки и проверки на място, изплатената финансова помощ е в размер на 1 489 598 лв. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха. […]

Read more ›
18 лозари са се възползвали от мярката „Събиране на реколтата на зелено“

18 лозари са се възползвали от мярката „Събиране на реколтата на зелено“

Без реколта остават 558 хектара лозя 18 заявления на обща стойност над 1,5 милиона лева са подадени от лозари по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха. До 20 юли лозарите можеха да събират реколтата на зелено. Припомняме, че […]

Read more ›
Парк-лозето на Вила Юстина

До 30 юни стопаните на винени лозя кандидатстват за помощ при застраховка

Максималният размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, е 3840 лв. До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления за издаване на удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколтата“ в териториалните звена на Изпълнителна агенция по лозата и виното по регистрация на лозарското стопанство, както и на заявления […]

Read more ›
Реколтата от слънчоглед е с над 9% по-малко, от царевица е с 2 на сто отгоре

Реколтата от слънчоглед е с над 9% по-малко, от царевица е с 2 на сто отгоре

По оперативни данни, събраната към 7 ноември 2019 г. продукция от царевица (при реколтирани над 99% от площите) е с 2% повече спрямо година по-рано, като по-големият размер засети площи компенсира понижението на средния добив, съобщамат от земеделското министерство. Средният резултат при царевицата е 686 кг/дка и заради прекомерните температури и ниската влажност в периода на наливане на зърното, е […]

Read more ›