Post Tagged with: "рибарство"

Гласуват на първо четене изменения в Закона за рибарство

Гласуват на първо четене изменения в Закона за рибарство

Днес депутатите ще гласуват на първо четене изменения Закона за рибарството и аквакултурите. Новите текстове ще дадат възможност за създаване на организации на производители, асоциации на организации на производители  и миждубраншови организации в сферата на риболова и аквакултурите. Законопроектът предвижда възможността за условията и реда за тяхното създаване да се уреждат с наредба на земеделското министерство. Земеделското министерство е дало съгласието […]

Read more ›
Рибарите по Черноморието и Дунав могат да кандидатстват по мярка 1,7, за да инвестират в преработка

Рибарите по Черноморието и Дунав могат да кандидатстват по мярка 1,7, за да инвестират в преработка

Мярката по Програмата за морско дело и рибарство е отворена до 17 юли с бюджет от 6,2 млн. лв. Мярка 1.7  „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 е отворена за прием на проекти до 17 юли, съобщават от аграрното министерство. Целта на помощта, която ще се […]

Read more ›
Дирекция „Хидромелиорации“ в агроминистерството се слива с рибарството

Дирекция „Хидромелиорации“ в агроминистерството се слива с рибарството

Правителството одобри предложението на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) дирекция „Хидромелиорации“ да бъде закрита с цел оптимизиране на дейността на администрацията. Нейните функциите се поемат от дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“. Одобрено е и предложението експертният капацитет на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ да бъде подсилен с осем щатни бройки. Те […]

Read more ›
До 25 май рибовъдите могат да кандидатстват по мярка 2.2

До 25 май рибовъдите могат да кандидатстват по мярка 2.2

Днес започна приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Тя е сред най-очакваните от бранша и подпомага изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Проекти ще могат да се подават до 25 май. Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на […]

Read more ›
Подадени са 45 проекта за 47 млн. лв. по рибарската програма

Подадени са 45 проекта за 47 млн. лв. по рибарската програма

До момента по две мерки от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 са подадени общо 45 проекта на обща стойност над 47 млн. лв., съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Свилен Костов по време на информационна среща в Тракийския университет в Стара Загора. Проектните предложения са по подмерките 2.2. “Продуктивни инвестиции в аквакултурата” и 5.4. „Преработка на продуктите […]

Read more ›