Post Tagged with: "САРА"

САРА: С най-голям потенциал за последващ ценови ръст са ечемикът и пшеницата

САРА: С най-голям потенциал за последващ ценови ръст са ечемикът и пшеницата

С най-голям потенциал за нарастване в следващите месеци е цената на пшеницата и най-вече ечемикът, където има място за до 25% увеличение. Това прогнозира в месечния си бюлетин за ноември Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) към Института по аграрна икономика. Изчисленията на САРА показват, че с най-високи брутни маржини за реколта 2021 е рапицата. На хектар те […]

Read more ›
Прогноза: Млечните крави ще намаляват до 190 000, суровото мляко ще поскъпва

Прогноза: Млечните крави ще намаляват до 190 000, суровото мляко ще поскъпва

По данни на САРА цените на маслото и на кашкавала у нас значително изпреварват средноевропейските, а българското сурово мляко е по-евтино Предвижданията на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА), публикувани в последния бюлетин са, че до 2025 г. броят на млечните крави в България ще намалее с над 15% до 190 хиляди. Очакването директно се обвързва и с намаляване […]

Read more ›
10% плюс или минус при субсидиите за зеленчуци почти не променят факторната производителност

10% плюс или минус при субсидиите за зеленчуци почти не променят факторната производителност

Изследване на САРА за факторната производителност в сектора на зеленчуците, която отчита изменението на физическото производство отнесено към изменението на използваните ресурси (земя, труд, капитал, материали и субсидии) показва свиване за периода 2017-2019 към 2008- 2010 и съответно коефициент от 0,66. При сценарий с изключване на субсидиите, получавани в специализираните стопанства, факторната производителност нараства до 0,69, което показва, че субсидиите […]

Read more ›
САРА прогнозира по-малко площи с пшеница и повече с царевица при 20% по-високи цени до 2025 г.

САРА прогнозира по-малко площи с пшеница и повече с царевица при 20% по-високи цени до 2025 г.

Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) направи прогнози за площите и пазара със зърно в периода 2021-2025 г., сравнявайки го с 2016-2020 г. Прогнозите бяха представени на VІІІ Обзорен Форум, който се проведе миналата седмица. Площи Площите с пшеница средно за периода 2021-2025 година се оценява да бъдат с 1,5% под тези за периода 2016-2020 г., възлизайки на 1,17 млн.ха. […]

Read more ›
Центърът за аграрни изследвания отписа 3% от млечните крави през 2021 г.

Центърът за аграрни изследвания отписа 3% от млечните крави през 2021 г.

Предвижданията на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) са поголовието от млечни крави през 2021 г. да намалее до 221 хил. животни. Така те ще станат с 3% по-малко в сравнение с 2020 година. (По данни на МЗХГ към 1 ноември 2020 г. общият брой на млечните крави в страната е бил 227 800 – б.р.) Оценките за общото производство […]

Read more ›