Post Tagged with: "Светлана Боянова"

Таван на директните плащания – критични точки

Таван на директните плащания – критични точки

Анализ на Светлана Боянова и екипа на Института за агростратегии и иновации Дали ограничаването на субсидиите трябва да бъде национално или европейско решение? На 01 юни 2018 г. Комисарят по земеделие и развитие на селските райони,  Фил Хоган, представи предложението на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 г. Темата, която в най-голяма степен „разбуни […]

Read more ›
ОСП в България след 2020 г. – една примерна визия за промяна

ОСП в България след 2020 г. – една примерна визия за промяна

Все още липсва задълбоченият анализ на земеделското министерство за резултатите от досегашното прилагане на селскостопанската политика Автор: Светлана Боянова, Председател на Институт за агростратегии и иновации  Визията за промяна на ОСП трябва да предхожда подготовката на национална позиция, да взема предвид различните гледни точки на заинтересованите страни и в най-добрия случай да отчита резултатите от сериозни анализи на прилагането на европейската […]

Read more ›
Какво да избере България – Схема за основно плащане или досегашната СЕПП

Какво да избере България – Схема за основно плащане или досегашната СЕПП

Правата на плащане – бъдещето на Директните плащания в ЕС  Автор: Светлана Боянова Председател на Институт за агростратегии и иновации  Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.1 от Регламент 1307/2013 г. (т.н. Регламент за директните плащания) държавите-членки могат да продължат да прилагат схемата за единно плащане на площ (СЕПП) най-късно до 31 декември 2020 г. Това означава, че ако в предстоящата инициатива […]

Read more ›
Св. Боянова: Имаме нужда от конструктивни идеи за ОСП след 2020 г. и съмишленици сред другите държави на ЕС

Св. Боянова: Имаме нужда от конструктивни идеи за ОСП след 2020 г. и съмишленици сред другите държави на ЕС

Дебатите за бъдещето на ОСП ще са възможност браншът да се обедини около приоритетите за страната Предстоящите промени в Общата селскостопанска политика (ОСП) са важни за България не само от демографска и икономическа гледна точка, но и от стратегическа, е мнението на Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.  Ако в Брюксел се постигне политически консенсус и Многогодишната финансова […]

Read more ›
Светлана Боянова към фермери: Настоявайте за мярка 16.1, за да сте на европейската сцена

Светлана Боянова към фермери: Настоявайте за мярка 16.1, за да сте на европейската сцена

Мярката за иновации се прилага активно в държавите от ЕС, а у нас още не е издадена наредба за нея „Настоявайте за отварянето на мярка 16.1!“, призова участниците във Форума за печелившо животновъдство Светлана Боянова. Събитието се проведе тази седмица в Сливен, а в него взе участие и председателят на Института за агростратегии и иновации. Боянова разказа пред животновъдите по […]

Read more ›