Post Tagged with: "селски райони"

Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Развитието на селските територии далеч не е въпрос, касаещ единствено живущите там – той е важен за всички Селските райони са важна част от територията на всяка държава. Те съхраняват значителен човешки, природен, икономически и културен потенциал и в голяма степен представляват паметта на нацията. На ниво ЕС селските райони съставляват половината от територията на страните и около 20% от […]

Read more ›
ЕК събира предложения за визията за селските райони към 2040 г.

ЕК събира предложения за визията за селските райони към 2040 г.

До 30 ноември заинтересованите могат да отговорят на подготвен въпросник или да изпратят електронно писмо Европейската комисия (ЕК) започна обществена консултация относно новата си инициатива за дългосрочна визия за селските райони. Целта е да се съберат виждания за текущите възможности и предизвикателства в селските райони, представите как трябва да изглеждат към 2040 г. те и действията, необходими за постигането на тези стремежи. Всеки заинтересован […]

Read more ›
ЕК одобри проект гръцките селски райони да имат ултрабърз интернет

ЕК одобри проект гръцките селски райони да имат ултрабърз интернет

Европейската комисия одобри ултрабърз широколентов проект в Гърция на стойност 223 милиона евро от фондове на ЕС, от които над 196 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 27 милиона евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).   Тази инвестиция ще осигури модерен и бърз достъп до интернет на потребителите в цялата страна, […]

Read more ›
Емил пред нивата със зеле

SWOT анализът за селските райони показа, че в 90 общини преобладава ромският етнос

SWOT анализът за социално-икономическото състояние на селските райони, които обхващат 232 общини в страната, потвърждава влошаващата се демография в страната. Авторите от Унивеститета за национално и световно стопанство (УНСС) са разгледали в документа не само демографията, (която в национален план е трагична, а в селски драматична), но и икономическото състояние, участието в мерките по ПРСР от 2008 до 2017 г. […]

Read more ›
Анализът за селските райони – публикуван, представят го в петък

Анализът за селските райони – публикуван, представят го в петък

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027. Анализът е разработен от екип на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Публикуван е на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите в рубрика ОСП 2021-2027, подрубрика „Анализи“, достъпна през главното […]

Read more ›