Post Tagged with: "Селскостопанска академия"

Правителството одобри законопроекта за Селскостопанска академия

Правителството одобри законопроекта за Селскостопанска академия

Правителството одобри промени в Закона за Селскостопанската академия и предлага на Народното събрание да ги приеме. Тяхната цел е да се постигне по-добра връзка на работата на ССА с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти. Проектът за промените в закона бе публикуван за обсъждане на сайта на земеделското министерство на 29 ноември 2017 г. Съгласно предлаганите изменения, представители на браншови […]

Read more ›
Проф. д-р Васил Николов
Снимка на Агро Пловдив

Проф. В. Николов: Ако промяната на закона за академията не увеличава заплащането, няма защо да я правим

Беше грешка представители на БАН и на вузовете да участват в нашия Управителен съвет. Ние участваме ли в техните? На 29 ноември бе публикуван за обществено обсъждане Проектозаконът за изменение на Закона за Селскостопанска академия. За отговори на въпросите какви промени носят текстовете в него и защо те бяха наложителни потърсихме председателя на академията проф. Васил Николов. Проф. д-р Васил […]

Read more ›
Финансово независима Селскостопанска академия обещава проектозакон за промени

Финансово независима Селскостопанска академия обещава проектозакон за промени

Селскостопанска академия (ССА) вече няма да е второстепенен разпоредител на средства към земеделския министър ако парламентът приеме законопроекта за промени в сега действащия закон за академията. ССА  ще има самостоятелен бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите. Промените в закона за ССА са публикувани на сайта на аграрното министерство. В новата ал. 3 към чл. […]

Read more ›
Селскостопанска академия подписа споразумение за общи научни проекти с Китай

Селскостопанска академия подписа споразумение за общи научни проекти с Китай

Селскостопанската академия (ССА) и Юнанската академия за селскостопански науки, Китай сключиха споразумение за научно-техническо сътрудничество в областта на селското стопанство. Споразумението ще послужи за разширяване и задълбочаване на съвместните дейности между двете организации в области като почвознание, агроекология, генетика и селекция на растенията, защита на околната среда, хранителни технологии, агроикономика и други. Подписаният документ е от значение както за ССА, […]

Read more ›
Повече самостоятелност и съвместни дейности с бизнеса в новия закон за Селскостопанска академия

Повече самостоятелност и съвместни дейности с бизнеса в новия закон за Селскостопанска академия

Три опитни станции и САПИ се ликвидират, експерименталните бази се прехвърлят към институтите По-голяма финансова самостоятелност и съвместни дейности с бизнеса след конкурс и за срок от 10 години – това са част от промените, които предлага проектът за промяна на Закона за Селскостопанска академия. Той е публикуван за обсъждане на електронната страница на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) […]

Read more ›