Post Tagged with: "сертификационен одит"

Преминаването на одитната агенция към Министерството на финансите ще стане чрез промяна в ЗПЗП

Преминаването на одитната агенция към Министерството на финансите ще стане чрез промяна в ЗПЗП

Не е необходима нотификацията на ЕК Прехвърлянето на изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ от Министерството на земеделието към Министерството на финансите ще се извърши чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Проектът за решение на правителството за изменение на ЗПЗП е публикуван на страницата на аграрното министерство за обществено обсъждане с крайна […]

Read more ›
Одиторската агенция към МЗХГ се увеличава с 8 щата заради поемане на рибарската програма

Одиторската агенция към МЗХГ се увеличава с 8 щата заради поемане на рибарската програма

Агро министерството е подготвило проект на постановление, с което променя няколко нормативни акта – Устройствени правилници на министерството от различни години, на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, на Агенцията по горите, а също така и класификатора на длъжностите в администрацията. Промените в класификатора са заради изискването назначените служители в одиторската агенция да отговарят на определени изисквания като […]

Read more ›