Post Tagged with: "СЕУ"

Земеделците ще получава лични съобщения от ДФЗ в електронния си профил в СЕУ

Земеделците ще получава лични съобщения от ДФЗ в електронния си профил в СЕУ

Кандидатите по схемите и мерките на директните плащания, ще получават вече онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Писмата се публикуват в Системата за електронни услуги (СЕУ), която е позиционирана на официалната интернет страница на фонда. Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До […]

Read more ›
Бенефициентите по мерки 10 и 11 от ПРСР трябва да се регистрират в СЕУ и да сигнализират за грешки, ако има

Бенефициентите по мерки 10 и 11 от ПРСР трябва да се регистрират в СЕУ и да сигнализират за грешки, ако има

До 11 януари 2019 г. от областните дирекции на ДФЗ ще помагат за регистрациите. От 21 януари до 1 февруари ще се поправят технически грешки Разплащателната агенция напомня на кандидатите по мярка 10„Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 да се регистрират в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“. Там бенефициентите могат да проверят  резултатите от […]

Read more ›