Post Tagged with: "ски писти"

Променят Закона за горите за по-бързо изграждане на ски писти, лифтове и влекове

Променят Закона за горите за по-бързо изграждане на ски писти, лифтове и влекове

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите е внесен в Народното събрание от 8 депутати. Предложените текстове в него дават право на строеж на ски писти, както и реконструкция на съществуващи, без промяна на предназначението на поземлените имоти в горските територии. За целта в чл. 54, ал. 1, т.6 е вмъкнат текста, който дава разрешение за изграждане на […]

Read more ›