Post Tagged with: "служебни писма"

Биопроизводители с непълни доказателства за Кампания 2019 да чакат писма

Биопроизводители с непълни доказателства за Кампания 2019 да чакат писма

ДФ „Земеделие“ – РА информира кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020, които имат пропуски в сертификатите и писмените доказателства, предоставени за Кампания 2019 (съгласно чл. 39, т.1, буква В от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11), че ще получат служебни писма. Биопроизводителите трябва да отговорят в посочения в писмата срок и да […]

Read more ›