Post Tagged with: "Смарт Агростарт"

Какво гласи съдебната практика по най-често възникващите земеделски спорове?

Какво гласи съдебната практика по най-често възникващите земеделски спорове?

До колко земеделският сектор е запознат с практиката на съда по често възникващи спорове по Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за управление на средствата по европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)? Инициативата „Съдебната реформа си ти“ на фондация „Смарт Агростарт“ представи поредната си анкета. Този път с нея питат земеделците дали са запознати с правата и задълженията […]

Read more ›
Подобряване на достъпа до правосъдие на земеделския сектор

Подобряване на достъпа до правосъдие на земеделския сектор

Да допринесат към реализирането на тази амбициозна задача са си поставили от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез работата по проект „Съдебната реформа си ти!“ Инициативата „Съдебната реформа си ти!“  на фондация „Смарт Агростарт“ се фокусира върху поредица дейности, спомагащи реформата в съдебната система и повишаване на информираността и активното участие на селскостопанския сектор и жителите в по-малките населени места. Част от […]

Read more ›
Земеделските спорове се нуждаят от специализирана правна институция, каквато не сме създали

Земеделските спорове се нуждаят от специализирана правна институция, каквато не сме създали

В Шотландия действат поземлени съдилища, в САЩ – Програма за медиация. В България би могло да се създаде специализиран орган, който да взима компетентни решения През последните години у нас са безспорни тенденцията и стремежът към осъществяване на модерно земеделско производство. Делът на обработваемите площи със селскостопанско предназначение расте, което неминуемо води и до множество обстоятелства с юридическо значение – […]

Read more ›
Кои промени в съдебната система са най-важни за агросектора?

Кои промени в съдебната система са най-важни за агросектора?

През последните години, секторът все по често се обръща към съда за разрешаване на казуси между контрагенти или с администрацията – какво имат да кажат земеделците по въпроса със съдебната реформа? Кои промени в съдебната система са най-важни за земеделския бизнес-сектор? Този и други въпроси задава Фондация „Смарт АгроСтарт“, чрез Анкетата си „Сектор „Земеделие“ и съдебната реформа“. Последната е част […]

Read more ›
Как работи вашият съд?

Как работи вашият съд?

Кампанията „Съдебната реформа си ти!“ на фондация Смарт Агростарт провежда анкета за нивото на съдебните услуги, до които имат достъп живущите  в селските райони на страната и земеделските производители Фондация „Смарт Агростарт“ проучва отзивите за контакта със съда на заетите в земеделието и живущите в селските райони в рамките на своята кампания „Съдебната реформа си ти!“. Поводът за анкетата е […]

Read more ›