Post Tagged with: "специфични изисквания"

5 вида сирена според маслеността им ще има на пазара според нова наредба

5 вида сирена според маслеността им ще има на пазара според нова наредба

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти е обнародвана в днешния „Държавен вестник“, бр. 64 от 3 август 2021 г. Тази наредба отменя предишната, която е от 2012 г. В нея са допълнени някои разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи […]

Read more ›