Post Tagged with: "справка"

Юридически лица и самоосигуряващи се представят справка за платени доходи до 28 февруари

Юридически лица и самоосигуряващи се представят справка за платени доходи до 28 февруари

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2020 г. доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път. В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица […]

Read more ›
Земеделците вече могат да проверят дали площите им попадат в специализирания слой

Земеделците вече могат да проверят дали площите им попадат в специализирания слой

Възражения ще се приемат до 7 януари 2019 г. От днес, 19 декември 2018 г. (сряда), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018. Справките се извършват на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Система за индивидуална […]

Read more ›
Фирмите без дейност не подават годишни декларации в НАП и НСИ, но информират до 31 март

Фирмите без дейност не подават годишни декларации в НАП и НСИ, но информират до 31 март

Нов срок: Предприятия и самоосигуряващи се изпращат до приходната агенция справка за изплатени хонорари, наеми, дивиденти до 15 март От 1 януари отпадна задължението на юридическите лица, които не са упражнявали дейност през 2017 г., да подават годишна данъчна декларация в НАП и годишен отчет за дейността в Националния статистически институт. Остава ангажимента им в срок до 31 март да […]

Read more ›
Над 200 хиляди фермери провериха директните плащания онлайн

Над 200 хиляди фермери провериха директните плащания онлайн

Само за една седмица над 200 000 фермери направиха лична справка за директните плащания онлайн. В интернет страницата на ДФ „Земеделие“ съществува възможност за това след попълване на форма за вход (формата –  ТУК). Входът изисква потребителско име и парола. За потребителско име се въвежда Уникалният регистрационен номер (УРН) на земеделския производител и последните четири цифри от ЕГН или БУЛСТАТ. […]

Read more ›
Фермерите да проверят онлайн дали площите им са одобрени

Фермерите да проверят онлайн дали площите им са одобрени

Възражения при несъгласие могат да се подават до 6 януари 2014 г. в областните дирекции „Земеделие“ Земеделските стопани вече могат да проверят дали заявените от тях земи попадат изцяло или частично в допустимия за подпомагане слой „Площи в добро земеделско състояние” за 2013 г. Справката се извършва онлайн на електронната страница на ДФ „Земеделие” (ДФЗ), www.dfz.bg, раздел „Система за индивидуална […]

Read more ›