Post Tagged with: "средства"

МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

Средствата по двете 3-годишни програми се разпределят от Министерството на образованието и науката към университети и институти Министерският съвет одобри 3 млн. лева за развитие на интелигентно животновъдство и растениевъдство в страната. Средствата се отпускат за дейности по две национални научни програми на Министерството на образованието и науката – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“, които се изпълняват от 2021 г. […]

Read more ›
Фонд „Земеделие“ ще раздаде тази година 2,8 милиарда лева

Фонд „Земеделие“ ще раздаде тази година 2,8 милиарда лева

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. Планирани са общо 2 834,4 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2 600 млн. лева са за […]

Read more ›
Местните инициативни групи получиха по още 914 хил. лв.

Местните инициативни групи получиха по още 914 хил. лв.

58 млн. лева допълнително получават Местните инициативни групи (МИГ) за развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията на страната ни. На всяка група се падат по още 914 хиляди лева. Заповедите за увеличаването на бюджетите на МИГ връчи официално земеделският министър проф. д-р Христо Бозуков. На събитието присъстваха представители на екипите на МИГ, както и ръководителят на Управляващия […]

Read more ›
Над 4.7 млн. евро се прехвърлят към 3 мерки от рибарската програма

Над 4.7 млн. евро се прехвърлят към 3 мерки от рибарската програма

Правителството одобри изменение в Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. Промяната предвижда прехвърляне на средства към 3 мерки, към които има засилен интерес от страна на бенефициенти. Малко над 4.7 млн. евро от общия бюджет на програмата ще бъдат прехвърлени по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, мярка 2.3. […]

Read more ›
Земеделските министри на ЕС ще дискутират средствата за екосхемите

Земеделските министри на ЕС ще дискутират средствата за екосхемите

Съветът на Европейския съюз по земеделие и рибарство ще заседава на 20 юли в Брюксел, съобщиха от пресслужбата на правителството. Очаква се министрите да продължат с обсъждането на Пакета за реформата на ОСП след 2020 г, като дискусията ще се съсредоточи върху въпроса за заделяне на средства за екосхемите, както и необходимостта от гъвкавост и възможни решения на въпросите, които […]

Read more ›