Post Tagged with: "срокове"

Фермерите могат да се (пре)регистрират по Наредба 3 до края на Кампанията за директни плащания

Фермерите могат да се (пре)регистрират по Наредба 3 до края на Кампанията за директни плащания

Срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските производители по Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани се променя. Това е формулирано в заключителните разпоредби на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Наредбата […]

Read more ›
Новата наредба за училищните схеми е в сила, заявления ще се приемат от 15 май

Новата наредба за училищните схеми е в сила, заявления ще се приемат от 15 май

Три дни след като ДФ „Земеделие“ обяви прием на заявления по училищните схеми за плодове, зеленчуци и млечни продукти по старата наредба, от днес вече е в сила новия норматив поради обнародването му в „Държавен вестник“. От 5 май влезе в сила изменението на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и […]

Read more ›
Правните основания за земята се представят до 15 февруари

Правните основания за земята се представят до 15 февруари

До 28 февруари се регистрират заявленията за споразумения за пасища, до 20 февруари се заявява участие в масиви с трайни насаждения До 15 февруари 2017 година всеки стопанин, кандидатстващ по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правното основание за ползването на земеделските земи в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Площите за подпомагане по кампания`2017 ще се […]

Read more ›
Ново: Торенето на житни с азот е разрешено от 5 февруари

Ново: Торенето на житни с азот е разрешено от 5 февруари

Подхранването на полски, трайни и ливадни култури може да започне от 20 февруари в Южна и от 25 февруари в Северна България Производителите на житни култури – есенници, вече могат да започнат пролетното подхранване, ако условията позволяват. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони частично промени сроковете за подхранване на […]

Read more ›
Започна помощта за застраховане на принципа „който превари – завари“

Започна помощта за застраховане на принципа „който превари – завари“

От днес, 21 март, стартира приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанската продукция, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Бюджетът ѝ е 1.5 млн. лв. и след изчерпването му схемата ще бъде затворена, въпреки, че по график тя е до 31 август. До 30 септември стопаните трябва да представят застрахователните си полици […]

Read more ›