Post Tagged with: "срок"

Официално: До 23 май се подават заявления за директно подпомагане за 2019 г.

Официално: До 23 май се подават заявления за директно подпомагане за 2019 г.

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявленията за подпомагане с директни плащания за Кампания 2019 до 23-ти май включително без санкция. Периодът на подаване на заявления със санкция се удължава с 25 календарни дни, след датата, фиксирана за удължаване. Това стана днес след публикуването на Регламент за изпълнение на Комисията за дерогация. Във връзка с […]

Read more ›
Удължиха с месец срока за вписване в регистър на тютюнопроизводителите

Удължиха с месец срока за вписване в регистър на тютюнопроизводителите

Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за 2019 г. е удължен до 30 април със заповед на аграрния министър.  Редовният срок според закона е до 31 март, но доклад на зам.-министъра на земеделието Вергиния Кръстева е показал, че производителите имат нужда от допълнително време.   Преди да се регистрират те […]

Read more ›
Срокът за заявяване по мярката за хуманно отношение към животни се удължава до 18 януари

Срокът за заявяване по мярката за хуманно отношение към животни се удължава до 18 януари

ДФ „Земеделие“ – РА уведомява животновъдите, че срокът за подаване на заявления за плащане по мярка 14„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. се удължава от 31 декември 2018 г. на 18 януари 2019 г. Промяната на периода за прием на документи за плащане е въз основа на Заповед № 03-РД/4786#1 от 18.12.2017 г. на изпълнителния директор на ДФЗ […]

Read more ›
„Държавен вестник“ фиксира 28 февруари като краен срок за поземления закон

„Държавен вестник“ фиксира 28 февруари като краен срок за поземления закон

Проектозаконът за поземлените отношения официално има нов краен срок за представяне в Министерския съвет. В днешния брой на „Държавен вестник“ /16 октомври 2018 г./ той е  фиксиран да е до 28 февруари 2019 г.   В публикуваното днес Решение на Народното събрание се припомня, че с Решение от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла […]

Read more ›
Организацията от Раковски "Фермерско мляко" има 5-годишна история

Удължиха с две седмици приема по мярка 9 за групи и организации

Периодът за прием на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъде удължен до 4 септември 2018 г (17:30 часа, вторник). Заповедта е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и на интернет страницата на Министерство […]

Read more ›