Post Tagged with: "срок"

Няма вариант да се удължи срокът за представяне на стратегическия план в ЕК

Няма вариант да се удължи срокът за представяне на стратегическия план в ЕК

Държавите членки на ЕС трябва да представят стратегическите си планове до края на 2021 г. Няма вариант срокът да бъде удължен. Това отговори земеделският комисар Януш Войчеховски на въпросите на някои земеделски министри за просрочване на определената крайна дата – 1 януари 2022 г. В същото време тревогата на част от министрите расте, тъй като от ЕК посочиха, че актовете за […]

Read more ›
Краткосрочните кредити на ДФ „Земеделие“ приключват на 30 юни

Краткосрочните кредити на ДФ „Земеделие“ приключват на 30 юни

На 30 юни 2021 г. изтича срокът, в който производителите на плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) могат да кандидатстват за краткосрочни кредити за реколта 2021 г., припомнят от Държавен фонд „Земеделие“. Приемът по схемата, за която УС на ДФЗ разпредели 12 млн. лв., започна на 21 април тази година. От отпуснатия бюджет 3 млн. лв. се разпределят в […]

Read more ›
Нов удължен срок за вписване на тютюнопроизводителите – до 31 май

Нов удължен срок за вписване на тютюнопроизводителите – до 31 май

Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър на МЗХГ, които са сключили договори за изкупуване на суров тютюн за 2021 г., се удължава зо 31 май, пише в заповед на земеделския министър. Принципно, срокът залегнал в Закона за тютюна и тютюневите изделия е до 31 март. За да бъдат вписани, тютюнопроизводителите трябва да представят копие от сключените договори за […]

Read more ›
Срокът за обсъждане на насоките за мярка 4.1 е удължен до 5 април

Срокът за обсъждане на насоките за мярка 4.1 е удължен до 5 април

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 г. удължава срока на публикувания  за обществено обсъждане проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ до 5 април. Първоначалният срок бе до днес, 29 март, което даваше на заинтересованите едва 7 дни да разгледат насоките и […]

Read more ›
До 30 април се удължава срокът за регистрация на производителите на тютюн

До 30 април се удължава срокът за регистрация на производителите на тютюн

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, се удължава с един месец срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър за реколта 2021 г. За да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн„,  срокът за подаване на документи се удължава до 30 април 2021 г., включително. Съгласно Закона […]

Read more ›