Post Tagged with: "становище"

Правителството със становище по Закона за собствеността на земеделските земи

Правителството със становище по Закона за собствеността на земеделските земи

Висшият адвокатски съвет поиска от Конституционния съд да отмени текстовете в закона, според които ползвателите на държавни и общински пасища трябва да стопанисват определен брой животни Правителството одобри становище по конституционно дело №11 за 2017 г. на заседанието си днес. Делото е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдв.С) за установяване на противоконституционност на §15 от ПРЗ на Закона за […]

Read more ›
ИАИ предлага на аграрното министерство да оттегли и преработи наредбата за изкуствено създадени условия

ИАИ предлага на аграрното министерство да оттегли и преработи наредбата за изкуствено създадени условия

Изключително опасно е директорът на ДФЗ-РА да определя със заповед индикаторите при положение, че авторът на наредбата е МЗХГ От Института за агростратегии и иновации (ИАИ) изпратиха към медиите своето становище относно проекта на Наредба за изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане. В момента тече общественото обсъждане на проекта, който вече е събрал доста критики. В становището на ИАИ […]

Read more ›
Пловдивски млекопреработватели: Стандартът за опаковките на киселото мляко трябваше да се промени

Пловдивски млекопреработватели: Стандартът за опаковките на киселото мляко трябваше да се промени

Отказваме да участваме във войната, която се води срещу нас, заявяват от  ОМК, „Димитър Маджаров“ и „Полидей – 2″ Млекопреработвателните предприятия от Пловдивска област ОМК, „Димитър Маджаров“ и „Полидей – 2″ изпратиха до медиите свое общо становище, в което възразяват на отказа на Института по стандартизация опаковките на киселото мляко да бъдат променени. Преработвателите смятат, че общественият натиск е оказал […]

Read more ›
Асоциация Биопродукти иска от министъра яснота за бюджета на мярка 11 и диалог за промените

Асоциация Биопродукти иска от министъра яснота за бюджета на мярка 11 и диалог за промените

В становище, изпратено до Христо Бозуков снощи, биопроизводителите настояват да не се спира приема на заявления на фермери, които вече са биологични „С огромна тревога и огорчение следим информациите, които се изнасят на различни форуми и работни срещи, свързани с изпълнение на мярка 11 „Биологично земеделие“ на ПРСР 2014-2020 г., касаещи изчерпването на ресурса по мярката с поетите ангажименти още […]

Read more ›
НАЗ със становище по подмярка 4.2

НАЗ със становище по подмярка 4.2

На заседанието си на 9 декември се очаква комитетът за наблюдение на селската програма да приеме промените в наредбата за прилагане на подмярка 4.2, които да се внесат за одобрение и от Европейската комисия. Ако тези промени бъдат одобрени в срок, следващият прием по тази мярка ще бъде открит в средата на 2017 г. Браншовите организации представиха позициите си, по […]

Read more ›