Post Tagged with: "стари сортове"

Доц. Златина Ур

Доц. Златина Ур: Ще внедрим стари ценни сортове житни в малки стопанства по проект на ФАО

Селекционери от България и Сърбия ще заложат семена от находища в природата, от генбанки и от собствените си колекции, за да изследват ценните им качества Три аграрни института в България и Сърбия започнаха от 15 юни 2020 г. работа по проект, финансиран от ФАО. Темата на проекта е: „Реинтродукция на генетични ресурси от зърнено-житни култури за постигане на повишена устойчивост на […]

Read more ›