Post Tagged with: "статистика"

В картата на подпомагането в най-тъмно кафяво е оцветена Гърция, колкото по-нисък е размерът на помощите, толкова по-светли са държавите

През 2017 г. гръцките фермери са получавали средно по 590 евро/хектар, нашите по 225

В ЕС-28 средно 61% от стопанствата се възползват от директните плащания, в България 33,5% Статистистически данни от 2017 г. за прилагането на ОСП в земеделието, публикувани днес, показват, че общият брой на бенефициентите в ЕС преди три години е бил 6 378 430. А средното подпомагане на дохода на един бенефициент се изчислява на 6 790 евро. За България европейската […]

Read more ›
Към октомври на 2019 г. непродаденият пчелен мед е 5 223 тона

Към октомври на 2019 г. непродаденият пчелен мед е 5 223 тона

Повече от 58 хиляди пчелни семейства са загинали миналата година по данни на МЗХГ Към 1 октомври 2019 г. нереализираният пчелен мед е бил 5 223 тона, което е с 59% повече в сравнение с година по-рано, посочва обзорният анализ за пчеларството на агростатистиката за 2019 г. Общо реализираният мед – на едро и на дребно, към преработватели и промишлеността, […]

Read more ›
Биостопанствата в ЕС заемат 7,5% от използваната земеделска площ

Биостопанствата в ЕС заемат 7,5% от използваната земеделска площ

Биостопанствата в ЕС са заели през 2018 г. 7,5% от използваната земеделска площ. Общо биополетата са заели 13,4 милиона хектара, по данни на европейската статистика, цитирани от БНР.  Увеличението на площите за биоземеделие в периода 2012-2018 г. е с 34%. Към 2018 г. земята, използвана от българските биоземеделците, представлява 2,6 на сто от общо използваната. Така ние сме на 3-то […]

Read more ›
Разрешенията за строителство спрямо 2018 в Пловдивска област намаляха с 22%

Разрешенията за строителство спрямо 2018 в Пловдивска област намаляха с 22%

През третото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 187 жилищни сгради с 859 жилища в тях. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 21.8%, жилищата в тях – с 38.6%, а разгънатата им застроена площ – с […]

Read more ›
Ами сега? Добивите при повечето плодове и зеленчуци са под минимума за обвързана подкрепа

Ами сега? Добивите при повечето плодове и зеленчуци са под минимума за обвързана подкрепа

Ако се вярва на последната актуална статистика на земеделското министерство, средните добиви на повечето плодове и зеленчуци не са достигнали минимума, който се изисква за получаване на обвързано подпомагане. И следователно доста производители би следвало да останат без финансова подкрепа. Както е известно, вече четири години тази нелоша по размер помощ се раздава на база на представени счетоводни документи за реализирана […]

Read more ›