Post Tagged with: "статистика"

Икономически неактивните лица в Пловдивска област са 124 600 или 29%

Икономически неактивните лица в Пловдивска област са 124 600 или 29%

По данни на Териториалното статистическо бюро – Юг икономически неактивните лица в Пловдивска област са 124 600 през 2020 г. От тях 53 700 са мъже и 71 300 жени. Коефициентът на икономическа неактивност е 29.2%, съответно 25.0% за мъжете и 33.4% за жените. Безработицата през миналата година е 2,9% или 9200 души, като се е увеличила с 0,5 процентни пункта. […]

Read more ›
НСИ: Селското стопанство е иззело 812 млн. кубика вода през 2019 г.

НСИ: Селското стопанство е иззело 812 млн. кубика вода през 2019 г.

С 12% се е увеличило водовземането от Селско, горско и рибно стопанство България губи 57,3% от водата за ВиК, Индустрия, Земеделие Националният статистически институт (НСИ) представи резултати от годишните изследвания в областта на околната среда за 2019 година. Статистиката следи дълготрайните материални активи с екологично предназначение, разходите за опазване и възстановяване на околната среда и потреблението на вода. Потреблението на […]

Read more ›
С над 1500 души намаля за година населението на Пловдивска област

С над 1500 души намаля за година населението на Пловдивска област

В 10% от селищата в областта жителите са от 1 до 50 Хората на 65 и повече години са 21%, а децата до 15 г. са 15 на сто В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2019 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 666 801 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с […]

Read more ›
В картата на подпомагането в най-тъмно кафяво е оцветена Гърция, колкото по-нисък е размерът на помощите, толкова по-светли са държавите

През 2017 г. гръцките фермери са получавали средно по 590 евро/хектар, нашите по 225

В ЕС-28 средно 61% от стопанствата се възползват от директните плащания, в България 33,5% Статистистически данни от 2017 г. за прилагането на ОСП в земеделието, публикувани днес, показват, че общият брой на бенефициентите в ЕС преди три години е бил 6 378 430. А средното подпомагане на дохода на един бенефициент се изчислява на 6 790 евро. За България европейската […]

Read more ›
Към октомври на 2019 г. непродаденият пчелен мед е 5 223 тона

Към октомври на 2019 г. непродаденият пчелен мед е 5 223 тона

Повече от 58 хиляди пчелни семейства са загинали миналата година по данни на МЗХГ Към 1 октомври 2019 г. нереализираният пчелен мед е бил 5 223 тона, което е с 59% повече в сравнение с година по-рано, посочва обзорният анализ за пчеларството на агростатистиката за 2019 г. Общо реализираният мед – на едро и на дребно, към преработватели и промишлеността, […]

Read more ›