Post Tagged with: "стратегически планове"

Не само България, но и още 8 страни в ЕС не са представили стратегическите си планове в земеделието

Не само България, но и още 8 страни в ЕС не са представили стратегическите си планове в земеделието

18 държави членки на Европейския съюз са спазили изискването да изпратят своите национални стратегически планове за 2023-2027 г. до 31 декември 2021 г. Девет страни обаче не са го направили. Това са  Белгия, България, Германия, Латвия, Литва, Люксембург, Румъния, Словакия и Чехия. Стратегическият план на ОСП е инструмент, който се въвежда за първи път заедно с новата селскостопанска политика. Българският министър на […]

Read more ›
Регламентът за стратегическите планове ще се приеме официално на 21 декември

Регламентът за стратегическите планове ще се приеме официално на 21 декември

До 31 декември държавите в ЕС трябва да предадат плановете си, които ще се оценяват половин година На заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС)∗ бяха разгледани следващите стъпки на напредъка по Пакета за реформа на ОСП. Председателството информира участниците, че има стабилна английска версия на регламентите и може да се очаква вотът в Европейския парламент да се състои, както […]

Read more ›
Подготовката на стратегическите планове ще обсъди Съветът на земеделските министри в ЕС

Подготовката на стратегическите планове ще обсъди Съветът на земеделските министри в ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе на 11 и 12 октомври 2021 г. в Люксембург. В областта на земеделието, се предвижда обсъждане на подготовката на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика, след което да се разгледа и въпроса за маркетинговите стандарти на ЕС по […]

Read more ›
Няма вариант да се удължи срокът за представяне на стратегическия план в ЕК

Няма вариант да се удължи срокът за представяне на стратегическия план в ЕК

Държавите членки на ЕС трябва да представят стратегическите си планове до края на 2021 г. Няма вариант срокът да бъде удължен. Това отговори земеделският комисар Януш Войчеховски на въпросите на някои земеделски министри за просрочване на определената крайна дата – 1 януари 2022 г. В същото време тревогата на част от министрите расте, тъй като от ЕК посочиха, че актовете за […]

Read more ›
ЕК изпрати специфични препоръки за стратегическите планове на държавите членки

ЕК изпрати специфични препоръки за стратегическите планове на държавите членки

Те са свързани с 9-те специфични цели на следващата ОСП Днес Комисията публикува препоръки за всяка държава-членка да съдейства при изготвянето на техните стратегически планове за Общата селскостопанска политика (ОСП), придружени от съобщение. Тези препоръки са част от диалога между Комисията и държавите-членки, за да им се помогне в прилагането на ОСП от 2023 г., както и да се гарантира, че […]

Read more ›